Jaarplan P-Direkt – Wat willen we bereiken in 2021?

P-Direkt heeft het jaarplan voor 2021 opgesteld. Nieuwe aanvragen en wensen over onze dienstverlening zijn hierin omschreven binnen de kaders van het eerder opgestelde masterplan 2020-2025. In het jaarplan staat beschreven wat we als organisatie in 2021 willen bereiken.  

Jaarplan 2021

Invulling jaarplan 2021

In 2021 blijft P-Direkt investeren in de organisatie. De vier pijlers waaraan we werken zijn

  • wendbaarheid,
  • continu verbeteren,
  • samenwerken en
  • vakmanschap.

Met de aandacht voor deze pijlers versterken we onze organisatie, onze teams, onze leidinggevenden en onze medewerkers. Samen met de andere centrale dienstverleners gericht op bedrijfsvoering werken we aan kwaliteitsverbetering. Onderwerpen waarin P-Direkt een belangrijke rol speelt zijn e-hrm, I-ambtenaar en harde onboarding.

Ook in 2021 voeren we onze dienstverlening betrouwbaar, efficiënt en klantgericht uit. Daarbij blijven we altijd werken aan verbetering.

Masterplan 2020-2025

In het masterplan 2020-2025 hebben we niet gedetailleerd vastgelegd wat de komende vijf jaar gaan doen, maar hebben we inzicht gegeven in de manier waarop we keuzes maken en beschreven welke richting we op willen als P-Direkt. 

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal!