Heeft u recht op de thuiswerkvergoeding? Vraag ‘m aan

Sinds het begin van de coronacrisis werken veel rijksambtenaren verplicht thuis. In de nieuwe cao is een eenmalige thuiswerkvergoeding afgesproken voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Heeft u recht op de thuiswerkvergoeding? U kunt de thuiswerkvergoeding vanaf 19 november 2020 aanvragen in het P-Direktportaal.

Thuiswerkvergoeding

Hoe hoog is de thuiswerkvergoeding?

De thuiswerkvergoeding is 363 euro netto bij een arbeidsduur van 36 uur per week. De hoogte van de thuiswerkvergoeding is afhankelijk van uw arbeidsduur. De peildatum is maart 2020. Heeft u na maart 2020 uw arbeidsduur aangepast? Dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de thuiswerkvergoeding.

Let op! Kreeg u tussen 13 maart 2020 en 1 juli 2020 een telewerkvergoeding voor het telewerken op vrijwillige basis? Of kreeg u een maandelijkse vergoeding voor thuiswerken? Dan ontvangt u een lagere thuiswerkvergoeding.

Wanneer heeft u recht op de thuiswerkvergoeding?

Wanneer heeft u recht op de thuiswerkvergoeding?
U heeft recht op de thuiswerkvergoeding als u:

  • toestemming heeft van uw manager;
  • thuiswerkt door corona;
  • geen telewerkvergoeding voor verplicht telewerken krijgt;
  • uw werkzaamheden niet hoofdzakelijk op de werklocatie heeft uitgevoerd.

Bespreek met uw leidinggevende of u recht heeft op de thuiswerkvergoeding. Zo voorkomt u dat u achteraf geld moet terugbetalen.

Bent u na maart 2020 in dienst gekomen bij het Rijk?

Dan geldt de maand van indiensttreding als peildatum voor de arbeidsduur. U krijgt dan een vergoeding over de maanden die u in 2020 heeft thuisgewerkt.

Hoe vraagt u de thuiswerkvergoeding aan?

U vraagt de thuiswerkvergoeding aan via P-Direktportaal > Financiën en salaris > Overige kosten. U kunt de thuiswerkvergoeding aanvragen van 19 november 2020 tot 1 maart 2021. Wilt u de vergoeding nog dit jaar ontvangen? Vraag deze dan voor 14 december 2020, 17.00 uur aan.

Bent u inmiddels met ontslag?

Neem dan contact op met uw ex-werkgever.

4 rekenvoorbeelden

U bent op 13 maart 2020 in dienst bij de sector Rijk en u werkt 36 uur per week. Vanaf september 2020 werkt 20 uur per week, wat ontvangt u?
U ontvangt: 36/36 x 363 = 363 euro.
Toelichting: de peildatum voor het vaststellen van thuiswerkvergoeding is maart 2020. Aanpassingen in de arbeidsduur daarna hebben geen invloed op de hoogte van de thuiswerkvergoeding.

U bent op 13 maart 2020 in dienst bij de sector Rijk en u werkt 24 uur per week. In augustus verhoogde u uw arbeidsduur van 24 naar 32 uur per week, wat ontvangt u?
U ontvangt: 24/36  x 363 = 242 euro.

U trad op 14 augustus 2020 in dienst bij de sector Rijk en u werkt 36 uur per week.  Wat ontvangt u?
U ontvangt: 5 (maanden)/10 x 363 = 181,50 euro.

U trad op 7 september 2020 in dienst bij de sector Rijk en werkt 28 uur per week.  Wat ontvangt u?
U ontvangt: 4/10 x 363 x 28/36 = 112,93 euro.

Ander doel

De thuiswerkvergoeding is een vergoeding voor uw kosten zoals o.a. gas, water, papier, enz. U bent natuurlijk niet verplicht om de vergoeding aan te vragen. Wilt u uw thuiswerkvergoeding liever aan een goed doel geven? Nadat u het geld heeft ontvangen, kunt u het bedrag overmaken naar een doel van uw keuze. P-Direkt maakt geen geld over naar andere organisaties of personen.

Meer informatie

Op Rijksportaal Personeel vindt u meer informatie over de thuiswerkvergoeding. Ook vindt u daar de veelgestelde vragen over deze vergoeding.

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal!