Masterplan voor toekomstbestendig P-Direkt

P-Direkt staat als een huis. Maar ontwikkelingen buiten en binnen de organisatie gaan steeds sneller. Dat betekent ook iets voor onze manier van werken. We willen wendbaar en snel kunnen inspelen op veranderingen, wensen en nieuwe technologie. Dan is het niet meer zinvol om te werken met vooraf vastgestelde vijfjarenplannen. Daarom heeft P-Direkt een masterplan opgesteld voor de periode 2020-2025.

Beeldmerk Masterplan

In dit masterplan 2020-2025 leggen we niet gedetailleerd vast wat we in de komende vijf jaar gaan doen, maar schetsen we ontwikkelingen die onze dienstverlening raken en geven we inzicht in de manier waarop we keuzes maken. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze dienstverlening en wat is de impact daarvan op onze organisatie, werkwijze en ict?

Onze kernwaarden blijven onveranderd: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Stakeholders als ICOP, onze eigenaar, de centraal opdrachtgever, het bestuurlijk overleg en het Afnemersberaad zijn tevreden en de klanten geven ons een prima waardering.

Ontwikkelingen in de dienstverlening en producten

Voor de ontwikkeling van onze dienstverlening beschrijft het masterplan de kaders. We beschrijven waar we verwachten dat we onze dienstverlening de komende jaren verder door ontwikkelen, verbreden en verdiepen. Komen er nieuwe vragen en wensen over onze dienstverlening tijdens de looptijd van dit masterplan? Dan kunnen we die in overleg met onze stakeholders een plek geven.

Organisatieontwikkeling

P-Direkt blijft toekomstbestendig door aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Onze mensen en onze organisatie zijn de solide fundering waarop het huis is gebouwd. Dat is een stevige basis die we in de komende jaren verder ontwikkelen. De vier pijlers waaraan we gaan werken zijn

  • wendbaarheid,
  • continu verbeteren,
  • samenwerken en
  • vakmanschap.

Met de aandacht voor deze pijlers versterken we onze organisatie, onze teams, onze leidinggevenden en onze medewerkers. Ook hebben we aandacht voor de manier waarop we aan projecten en programma’s werken, een stabiel financieel klimaat borgen en regie voeren over onze ict. Zo kunnen we een toekomstbestendige organisatie blijven.

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal!