Naar het buitenland met vakantie? Denk aan de regels!

Gaat u met vakantie naar het buitenland? Dan is het belangrijk dat u onderstaande informatie goed doorneemt.

Illustratie van een gezin op vakantie

Reizen naar een land met reisadvies code geel

Reist u naar een land waar op het moment van vertrek reisadvies code geel voor geldt? En kunt u vervolgens niet terugkeren van vakantie of moet u bij terugkomst in quarantaine? Dan kunt u niet tijdig aan het werk. Het risico voor deze situatie ligt in eerste instantie bij uw werkgever. Let op: zijn er aanwijzingen dat het advies van code geel mogelijk wordt aangepast in code oranje? Dan moet u passende maatregelen nemen zodat u tijdig weer aan het werk kunt. Laat u na om passende maatregelen te treffen en kunt u daardoor niet tijdig aan het werk? Dan is het risico voor uw rekening. In dat geval moet u extra vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen voor de periode dat u niet tijdig aan het werk kunt. Deze regels zijn een wijziging ten opzichte van de regels die op 8 juni 2020 zijn gepubliceerd.

Reizen naar een land met reisadvies code oranje of rood

Reist u naar een land waar op het moment van vertrek reisadvies code rood of code oranje voor geldt? En kunt u vervolgens niet terugkeren van vakantie of moet u bij terugkomst in quarantaine? Dan kunt u niet tijdig aan het werk. Dan moet u extra vakantie-uren of onbetaald bijzonder verlof opnemen voor de periode dat niet tijdig aan het werk kunt. Kunt u op afstand veilig telewerken? Dan hoeft u natuurlijk geen extra vakantie-uren of onbetaald verlof op te nemen.

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal.