Salarisbetaling mei 2020

Op vrijdag 22 mei wordt uw salaris overgemaakt. Uw salarisstrook van mei 2020 ziet er mogelijk anders uit dan u gewend bent. Dit komt omdat er met ingang van 2020 iets veranderd is rond de vakantie- en eindejaarsuitkering. Dit komt door afspraken in de cao Rijk.

IKB expert
IKB-expert.

Situatie tot 1 januari 2020

Tot en met 2019 ontving u jaarlijks uw vakantie-uitkering in mei en een eindejaarsuitkering in december. Daarvoor werd elke maand een deel van uw salaris gereserveerd.

Situatie vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u niet langer een standaard vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering. In plaats daarvan ontvangt u naast salaris ook een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB kunt u naar uw eigen keuze een deel van uw maandinkomen laten uitbetalen op een tijdstip dat u zelf kiest.

Wat ontvangt u bij uw salaris over mei 2020?

Over 2019 is er nog een deel vakantie- en eindejaarsuitkering voor u gereserveerd. U ontvangt dit bij uw salaris in de maand mei. Het gaat om:

•             zeven maanden vakantie-uitkering (juni 2019 tot en met december 2019) en

•             één maand eindejaarsuitkering (december 2019).

Meer weten?

Wilt u IKB-budget inzetten of laten uitbetalen? U regelt het simpel in het P-Direktportaal. In onze gebruikershandleidingen en instructievideo’s vindt u hoe u dat doet. Bekijk ook de veelgestelde vragen IKB.

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.