Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Voor ambtenaren van de sector Rijk gaat vanaf 1 juli 2020 het laatste onderdeel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in. Dit is het aanvullend geboorteverlof. Wat aanvullend geboorteverlof is en wanneer rijksambtenaren hier recht op hebben, leest u in dit nieuwsbericht.

Geboorteverlof illustratie

Wat is aanvullend geboorteverlof?

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van rijksambtenaren eenmaal de arbeidsduur per week aan geboorteverlof. Per 1 juli 2020 kunnen partners ook maximaal 5 weken (5x de arbeidsduur per week) aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof wordt voor een deel doorbetaald.

Bijvoorbeeld: Heeft u een arbeidsduur van 36 uur per week? Dan kunt u maximaal 5 x 36 = 180 uur aanvullend geboorteverlof aanvragen.

Heeft u recht op aanvullend geboorteverlof?

Bij de sector Rijk hebben werknemers recht op aanvullend geboorteverlof als het gaat om:

  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd;
  • én 1 van de volgende situaties geldt:
    • u bent de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder van het kind;
    • u heeft het kind erkend;
    • u woont ongehuwd samen met de moeder van het kind.

Aanvragen aanvullend geboorteverlof

Rijksambtenaren kunnen in het P-Direktportaal aanvullend geboorteverlof aanvragen voor een kind dat op of na 1 juli 2020 wordt geboren.

Wanneer moet het aanvullend geboorteverlof worden opgenomen?

Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Het opnemen van aanvullend geboorteverlof heeft financiële gevolgen

Rijksambtenaren ontvangen tijdens de periode van het aanvullend geboorteverlof 70% van het dagloon. Dit is geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Meer weten?

Meer informatie over aanvullend geboorteverlof vindt u op Rijksoverheid.nl.

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter!