RABA: nieuwe organisatie bij geschil arbeidszaken

In de cao Rijk 2020 is afgesproken om geschillen op de werkvloer zoveel mogelijk onderling op te lossen. Om dit gemakkelijker te maken, is het RABA opgericht (Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken). Hier kunnen werkgevers en werknemers van het Rijk terecht als zij een verschil van mening hebben en er samen niet uitkomen. Zo kan een gang naar de geschillencommissie of de kantonrechter worden voorkomen.

logo RABA

Het RABA is een onafhankelijke en laagdrempelige organisatie voor alle rijksambtenaren. Kunt u het niet eens worden over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden of de manier waarop u samenwerkt? Dan kunt u sinds 1 januari 2020 terecht bij één van de adviseurs van het RABA. Dat kan samen of ieder afzonderlijk.

Wat doet het RABA?

  • Informatie geven over de mogelijkheden hoe u met het verschil van mening kunt omgaan;
  • Bepalen wat de aard is van het geschil, en adviseren over mogelijke vervolgstappen;
  • Bemiddelen bij het oplossen van het probleem als beide partijen dit willen.

Hoe werkt het RABA?

Als u contact opneemt met het RABA, dan voert de adviseur een verkennend gesprek met u. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Als u na dit gesprek besluit de andere partij te benaderen, dan kan het RABA dit eventueel voor u doen. Vervolgens kan het RABA  bemiddelen als u dat beiden wilt. De RABA-adviseur geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek onder begeleiding of mediation zijn. Soms kan het RABA ook adviseren de geschillencommissie in te schakelen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de diensten van het RABA.

Contact met het RABA

Het RABA is op alle werkdagen van 08:30 tot 17:30 bereikbaar op telefoonnummer 06 31 622 633 of via de mail op RABA@rijksoverheid.nl. U kunt ook het contactformulier van het RABA invullen.