P-Direkt presenteert jaarplan voor 2020

P-Direkt, de hr-dienstverlener voor de Rijksoverheid, is optimistisch en vol ambitie voor 2020. Edgar Heijmans, directeur: ‘In 2020 blijft P-Direkt werken aan snellere en gebruikersvriendelijkere processen. Het is onze ambitie de dienstverlening te blijven verbeteren. Onze plannen staan in het jaarplan voor 2020.

Jaarplan P-Direkt

Veel energie in Wnra en IKB

Vanaf januari 2020 zijn twee belangrijke wijzigingen van kracht in de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van (rijks)ambtenaren:

  • ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als een werknemer in het bedrijfsleven. Dat is geregeld in de wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wnra.
  • rijksambtenaren krijgen op grond van de CAO Rijk een individueel keuzebudget dat bestaat uit geld en tijd. Dit budget heet IKB. Het gelddeel vervangt de vakantie- en eindejaarsuitkering en het tijddeel komt in de plaats van bestaande bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren.

Voor deze twee wijzigingen heeft P-Direkt de informatie op P-Direkt.nl en het P-Direkt-portaal vernieuwd en alle technische systemen aangepast. P-Direkt verwacht in 2020 een piek in het werkaanbod door de invoering van de Wnra en het IKB.

Ambities voor 2020

Het jaarplan 2020 schetst een breed scala aan ambities voor 2020. Een kleine greep daaruit:

  • Ook in 2020 houdt P-Direkt de ambitie om minimaal 1% te besparen op de totale kosten van de uitvoering. Dit doet P-Direkt onder meer door te blijven investeren in techniek en kennis van medewerkers. Dit is niet alleen efficiënt voor P-Direkt zelf, maar voor de hele keten.
  • In 2020 vernieuwt P-Direkt stapje voor stapje het systeem waarin alle gegevens van gebruikers verzameld zijn. Managers kunnen hierdoor sneller informatie opvragen en data laden. De informatievoorziening voor managers sluit hierdoor beter aan op de belangrijkste punten uit het strategisch personeelsbeleid van het Rijk
  • Binnen de Rijksoverheid zijn meer dan 35 organisaties die elk met een eigen wijze van roosters maken werken. Het is de bedoeling dat er één rijksbrede lijn in het roosterproces komt. Dit proces wordt ondersteund door één applicatie en een app van P-Direkt.

Over P-Direkt

P-Direkt is een shared service organisatie en bedient ministeries en andere rijksdiensten. Jaarlijks worden er ruim 8,4 miljoen mutaties geautomatiseerd verwerkt. De medewerkers van het contact center handelen jaarlijks zo’n 250.000 vragen per e-mail en telefoon af. P-Direkt verwerkt jaarlijks 9 miljard euro aan personeels- en salariskosten voor 130.000 rijksambtenaren.