Wijzigingen in het P-Direktportaal door invoering Wnra

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Achter de schermen zijn de medewerkers van P-Direkt hard aan het werk met de technische realisatie van de wijzigingen in het P-Direktportaal. De meeste wijzigingen zijn op tijd gerealiseerd. Een klein aantal wijzigingen wordt in de loop van 2020 doorgevoerd. Hiervoor komt een tijdelijke werkwijze. Hieronder de stand van zaken van het P-Direktportaal op 1 januari 2020.

Alle aanstellingen worden op 1 januari 2020 automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst. Voor nieuwe medewerkers die in dienst komen na 1 januari 2020 wordt er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd opgesteld. Arbeidsovereenkomsten voor oproepkrachten zijn nog niet technisch gerealiseerd in het P-Direktportaal. Het model voor deze arbeidsovereenkomst staat in bijlage 4 van de cao Rijk op  www.caorijk.nl.

Goedkeuringen en omzettingen van verlengingen van arbeidsovereenkomsten kunnen (digitaal) in het portaal worden geregeld. Ook overplaatsingen kunnen worden geregeld. De betreffende overgeplaatste medewerker moet nog wel via een apart formulier toestemmen met de overplaatsing. Dit formulier wordt automatisch in het goedkeuringsproces van de manager getoond.

De looncomponent voor het uitkeren van de transitievergoeding is opgenomen in het P-Direktportaal. De berekening van de vergoeding moet echter nog handmatig gebeuren. Hiervoor is een tool beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

Informerende mail managers

Bovenstaande tijdelijke werkwijzen worden in de loop van 2020 vervangen door een technische wijziging in het portaal. Managers die een aanzegging moeten doen, ontvangen binnenkort een informerende mail van P-Direkt.

Meer informatie

Alle informatie op het Rijksportaal Personeel en de website van P-Direkt is inmiddels aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. De oude én de nieuwe situatie worden hier uitgelegd. Binnenkort worden de handleidingen en werkwijzen voor de verschillende processen gepubliceerd op het Rijksportaal. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het contactcenter van P-Direkt.