Vervaldatum wettelijke vakantie-uren uit 2018

Bent u rijksambtenaar en heeft u nog wettelijke vakantie-uren die u heeft opgebouwd in het jaar 2018? Dan kunt u deze uren alleen dit jaar nog opnemen. Doet u dit niet, dan vervallen deze vakantie-uren per 1 januari 2020.

Let op! Voor het openen van het P-Direktportaal dient u ingelogd te zijn op uw Digitale Werkplek Rijk.

Dit heeft te maken met de vervaltermijnen die gelden voor vakantie-uren. Sinds 1 januari 2016 gelden vervaltermijnen voor uw wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. Deze termijnen beginnen na het kalenderjaar waarin de vakantie-uren zijn opgebouwd. U kunt uw vakantie-uren tot het einde van de vervaltermijn opnemen. Daarna vervallen ze.

Vervaltermijn wettelijke vakantie-uren

De vervaltermijn voor de wettelijke vakantie-uren is 1 jaar. Wettelijke vakantie-uren die u in 2018 heeft opgebouwd, vervallen hierdoor per 1 januari 2020. Het is alleen bij uitzondering mogelijk om niet opgenomen en vervallen wettelijke uren langer geldig te laten zijn. Op de pagina Vervaltermijnen vakantie-uren vindt u meer informatie.

IKB spaarverlof

Het P-Direktportaal toont de afzonderlijke saldo’s van de wettelijke én bovenwettelijke vakantie-uren. Bovenwettelijke vakantie-uren die na dit jaar niet vervallen zijn en een eventueel saldo 'Vakantie-uren rest. 2015', worden omgezet in Individueel Keuzebudget (IKB) uren en op 1 januari 2020 toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof. Meer informatie over IKB vindt u op de pagina Individueel Keuzebudget.

Wanneer zijn uw verlofsaldo's voor 2020 zichtbaar?

Vanaf 28 oktober 2019 zijn uw verlofsaldo's voor 2020 in het P-Direktportaal zichtbaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina's vervaltermijnen vakantie-uren, vakantie en in de brochure Uw vakantierechten.

Volg ons ook op LinkedIn!