Informerende brief Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat de grondslag van de rechtspositie van rijksambtenaren hetzelfde wordt als die van medewerkers in het bedrijfsleven. Iedereen met een aanstelling bij het Rijk op 1 januari 2020 krijgt met deze wet te maken. Medio november ontvangen zij hier een informerende brief over.

P-Direkt werkt achter de schermen hard aan de implementatie van de Wnra. Om alle rijksambtenaren te informeren over de invoering en de gevolgen van deze wet, ontvangen zij medio november een informerende brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom de Wnra wordt ingevoerd, en worden de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Om er zeker van te zijn dat de verzending naar 130.000 adressen goed verloopt, is afgelopen zomer een proefzending verstuurd naar 1.200 willekeurige medewerkers van een aantal departementen. Deze proefzending is naar tevredenheid verlopen.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe rechtspositie vindt u op de pagina Nieuwe rechtspositie ambtenaren. Bent u manager of HR-adviseur? Dan kunt u met uw vragen terecht bij het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie.