Wnra: Wat wijzigt in de ketenbepaling voor opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden?

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. Dit brengt wijzigingen met zich mee. Een belangrijke verandering is de ketenbepaling voor opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden. In dit bericht lichten we de wijzigingen in de ketenbepaling toe.

Wat is de ketenbepaling voor opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden?

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten automatisch overgaan in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Deze tijdelijke contracten die elkaar opvolgen worden een keten genoemd. Werknemers mogen straks, net als nu in het Ambtenarenrecht, in drie jaar maximaal drie opvolgende tijdelijke dienstverbanden krijgen. Elk volgend dienstverband is vast.

Belangrijkste wijzigingen

Bij de nieuwe rechtspositie geldt de ketenbepaling niet meer per organisatie, maar voor de gehele Staat der Nederlanden, met uitzondering van het ministerie van Defensie en de Rechterlijke Macht.
Bijvoorbeeld: als u een tijdelijk dienstverband had bij het ministerie van Financiën, dan geldt de ketenbepaling ook als u daarna een tijdelijk contract krijgt bij het ministerie van Economische Zaken. Dit is ook het geval als u vanuit Defensie of de Rechterlijke Macht bij een ander ministerie gaat werken.
Gaat u echter vanuit een ander ministerie bij Defensie of de Rechterlijke macht werken? Dan geldt de ketenbepaling niet.

Ook de wachtperiode verandert. Momenteel geldt een wachtperiode van drie maanden; na 1 januari 2020 wordt dat zes maanden. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van de wijzigingen.

Samenvattingen wijzigingen ketenbepaling Wnra

We houden u op de hoogte

Bij P-Direkt werken we achter de schermen hard aan de voorbereidingen van de implementatie van de nieuwe rechtspositie voor rijksambtenaren. De komende periode houden wij u op de hoogte over de gevolgen die dit met zich meebrengt.
Ook is er een vraagbaak ingericht voor HRM’ers, professionals in het P&O-vakgebied en leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Dit Kennispunt nieuwe rechtspositie staat op de website van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk.