Nieuwe webservice P-Direkt: koppeling WID-scan en P-Direktportaal

P-Direkt stelt een nieuwe webservice beschikbaar waardoor de WID-gegevens direct beschikbaar komen voor het administratieve proces rondom een nieuwe aanstelling in het P-Direktportaal.

WID-scan

Met de nieuwe webservice is het gemakkelijker geworden om de identiteitsgegevens en de kopie van het WID-document van een nieuwe medewerker geautomatiseerd in het HR-systeem van P-Direkt te verwerken. Dit kan rechtstreeks vanuit de WID-scanner of vanuit een daaraan gekoppeld systeem, zoals het IdM-systeem. De webservice is bereikbaar via het Koppelpunt Rijksbrede Voorzieningen (het KRV).

Als P-Direkt de WID-scan heeft ontvangen, wordt gecontroleerd of de gegevens voldoen aan een aantal eisen. De WID-scan wordt tijdelijk in een tabel opgeslagen en een ontvangstbevestiging wordt geretourneerd.

De facilitair medewerker op het ministerie kan de WID-scan in het P-Direktportaal koppelen aan de nieuwe (indiensttredende) medewerker. Daarmee worden de gegevens geregistreerd en wordt ook meteen de kopie van het WID opgeslagen in het personeelsdossier.