Nieuwe webservice P-Direkt: koppeling WID-scan en P-Direktportaal

P-Direkt stelt een nieuwe webservice beschikbaar waardoor de WID-gegevens direct beschikbaar komen voor het administratieve proces rondom een nieuwe aanstelling in het P-Direktportaal.

WID-scan

Met de nieuwe webservice is het gemakkelijker geworden om de identiteitsgegevens en de kopie van het WID-document van een nieuwe medewerker geautomatiseerd in het HR-systeem van P-Direkt te verwerken. Dit kan rechtstreeks vanuit de WID-scanner of vanuit een daaraan gekoppeld systeem, zoals het IdM-systeem. De webservice is bereikbaar via het Koppelpunt Rijksbrede Voorzieningen (het KRV).

Als P-Direkt de WID-scan heeft ontvangen, wordt gecontroleerd of de gegevens voldoen aan een aantal eisen. De WID-scan wordt tijdelijk in een tabel opgeslagen en een ontvangstbevestiging wordt geretourneerd.

De facilitair medewerker op het ministerie kan de WID-scan in het P-Direktportaal koppelen aan de nieuwe (indiensttredende) medewerker. Daarmee worden de gegevens geregistreerd en wordt ook meteen de kopie van het WID opgeslagen in het personeelsdossier.

Meer informatie?

Meer informatie over het registratieproces leest u op Rijksportaal in de gebruikershandleiding ‘Facilitair Medewerker – nieuwe medewerkers registreren’. 
Let op! Voor het openen van het Rijksportaal dient u ingelogd te zijn op uw Digitale Werkplek Rijk.

Volg ons ook op LinkedIn!