Jaarverslag P-Direkt 2018

It was a very good year. In 2018 heeft P-Direkt toegewerkt naar de realisatie van ons einddoel: Mijn P-Direkt, zo geregeld! Er zijn grote stappen gezet bij het realiseren van een gebruiksvriendelijker P-Direktportaal en een betere dienstverlening. Zo hebben wij in het najaar ons chatkanaal geïntroduceerd.

Zoals gebruikelijk heeft P-Direkt gestuurd op efficiency en het hanteren van een scherp tarief. Ook in 2018 is het gelukt om het tarief per individuele arbeidsrelatie te verlagen en konden wij reguliere kostenstijgingen opvangen met de ingeboekte efficiency uit ons Masterplan en doordat we in 2018 meer ambtenaren bedienen.

Jaarverslag 2018

P-Direkt ondersteunt anno 2018 via het P-Direktportaal en het contactcenter richting de 130.000 rijksambtenaren bij het gemakkelijk regelen van hun personeelszaken. Onze vier belangrijkste kernwaarden staan hierbij voorop: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Daarbij zijn we afhankelijk van goed opdrachtgeverschap, een gezond financieel klimaat en samenwerking met andere SSO’s.

Lees alles over het reilen en zeilen van P-Direkt in het jaarverslag 2018.

Volg ons ook op LinkedIn!