Uw HR beleid meer data-gedreven? DISC helpt!

De Rijksoverheid heeft te maken met allerlei ontwikkelingen: een aantrekkende arbeidsmarkt, vergrijzing en technologisering. Ministeries stellen zich daarom de vraag: “Zijn wij flexibel genoeg om in te spelen op deze ontwikkelingen?” En: “passen de kwaliteiten van onze mensen wel bij het toekomstige werkpakket?” P-Direkt helpt bij het beantwoorden van dit soort strategische personeelsvraagstukken. Met HR analytics ondersteunt het team DISC ministeries om beslissingen op HR gebied te onderbouwen met data. Want ook in HR land geldt: meten is weten!

Team Disc
Het DISC team, vlnr: Ilsa Brooijmans, Eef Bloemers, Sander Gorel

Data-gedreven overheid

HR analytics is een combinatie van HR, wiskunde en techniek. Met behulp van onderzoek en data worden verbanden en patronen gevonden en kunnen voorspellingen worden gedaan. Zo maak je zichtbaar wat de impact is van medewerkers op de prestaties van een organisatie en kun je beslissingen nemen die gestaafd zijn met cijfers.

Deze benadering sluit naadloos aan bij de data-gedreven overheid, waarbij (ruwe) data wordt geanalyseerd om vervolgens de daaruit voortgekomen informatie te gebruiken bij besluitvorming en het maken van beleid.

P-Direkt: HR analytics direct bij de bron

P-Direkt beschikt over een schat aan waardevolle gegevens. Hiermee kunnen wij het lijn- en HR management van ministeries goed ondersteunen om gerichtere HR beslissingen te nemen en onderbuikgevoelens te bevestigen of juist te ontkrachten. De eerste stap hierbij is om samen met u, onze klant ervoor te zorgen uw organisatievraagstuk scherp te krijgen. Vervolgens vertalen wij dat naar een HR analytics onderzoek. De uitvoering van dit onderzoek gebeurt over het algemeen bij P-Direkt: dicht bij de bron. Op deze wijze kunnen wij eenduidig en centraal gebruik maken van de data die bij vrijwel alle P-Direkt processen worden vastgelegd. Denkt u hierbij aan HR thema’s als wendbaarheid (o.a. In-, Door-, en Uitstroom), verzuim en woon-werkverkeer. We kunnen deze data eventueel verrijken met HR gerelateerde data uit andere bronnen.
Samenwerking staat hierbij centraal. Zowel met u, als met andere afdelingen binnen P-Direkt. Zo werkt het team DISC nauw samen met Dienstverleningssystemen, die de data beheren.

Naar meer data-gedreven HR beleid

De uiteindelijk verkregen data bewerken en verrijken wij om daarna statistische modellen toe te passen waarmee we verbanden of relaties kunnen onderzoeken. Samen met u interpreteren we de uitkomsten en denken mee hoe dit te vertalen naar concreet beleid en/of interventies. Op die manier draagt data bij aan het maken van de best mogelijke beslissingen. Vanzelfsprekend houden we ons hierbij steeds aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacy, veiligheid en vertrouwelijkheid nemen we zeer serieus. Bestuurders en medezeggenschap betrekken wij dan ook altijd bij onze onderzoeken.

Workshop: Introductie HR analytics en nominatie van data-gedreven HR vraagstukken

 Vanuit DISC verzorgen we workshops bij departementen waarin we medewerkers en management binnen het HR vakgebied kennis laten maken met de mogelijkheden van HR analytics. Tijdens deze workshops bespreken we met elkaar welke HR vraagstukken binnen de organisatie meer data-gedreven aangepakt kunnen worden. Zo biedt de workshop een mooie eerste stap om hiermee echt aan de slag te gaan. We organiseren deze DISC workshops voor HR beleidsmedewerkers, HR analytics experts en HR informatiespecialisten binnen de departementen.

Meer weten?

Heeft u een HR vraagstuk en bent u benieuwd wat P-Direkt voor u zou kunnen betekenen? Bent u geïnteresseerd in HR analytics en data science in de praktijk? Of wilt u binnen uw organisatie een workshop organiseren? Wij delen onze specifieke kennis en ervaring graag en kunnen u helpen de eerste stappen op het terrein van HR analytics te zetten! Neemt u gerust contact met ons op.
Het DISC team is onderdeel van Relatiebeheer en ontwikkeling van P-Direkt en bestaat uit: Ilsa Brooijmans (data scientist), Sander Gorel, Eef Bloemers (beiden HR analytics specialist) en Clustermanager Wauter Vis.