Jaarplan 2019: P-Direkt staat als een huis

Het jaarplan van P-Direkt is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg, met onder andere de centraal opdrachtgever, gedelegeerd eigenaar en een vertegenwoordiging van de afnemers.

Mijn P-Direkt

Versterken van de dienstverlening in de bedrijfsvoeringsketen

Onze ambitie voor 2019 is: efficiƫnter, klantgerichter en betrouwbaarder dan het jaar ervoor. Zodat, ondanks steeds snellere ontwikkelingen gekoppeld aan steeds hogere verwachtingspatronen bij klanten en afnemers, P-Direkt ultimo 2019 zijn hoge waarderingscijfers minimaal heeft behouden.

In dit jaarplan leest u wat P-Direkt in 2019 gaat doen voor wat betreft de betrouwbaarheid, efficiency, klantgerichtheid en innovatie van onze dienstverlening.

Meer over onze plannen leest u in ons jaarplan 2019, of bekijk de printversie!

Bestuurlijk Overleg P-Direkt

Drie keer per jaar vindt het Bestuurlijk Overleg (BO) van P-Direkt plaats. In het Bestuurlijk Overleg (BO) komen de rollen van eigenaar, centraal opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder van P-Direkt samen. Tijdens dit overleg worden belangrijke beslissingen genomen over het effectief en efficiƫnt functioneren van P-Direkt. Denk aan het vaststellen van de uitvoeringsstrategie, het jaarplan, de producten- en dienstengids en het tarief dat P-Direkt rekent voor de dienstverlening. Maar ook over de sturing en het toezicht op de kwaliteit en de kosten van P-Direkt en het vaststellen van de innovatieagenda wordt besloten in het Bestuurlijk overleg.

Volg ons ook op LinkedIn!