Gebruikersonderzoek is leidend bij vernieuwing P-Direktportaal

P-Direkt vernieuwt stapsgewijs het P-Direktportaal. Zo werken we toe naar een gebruikersvriendelijker portaal, met meer structuur en heldere processen. Met dat doel werd in 2016 het project Mijn P-Direkt in het leven geroepen. De eerste vernieuwing was de startpagina van het P-Direktportaal in 2017. Ook in 2018 is er veel gebeurd binnen het project. Nog tot en met halverwege 2019 voeren we gefaseerd verbeteringen door. Leidend daarbij zijn de wensen van u, onze gebruikers.

Mijn P-Direkt

Van wens naar werkelijkheid

‘De wensen van onze gebruikers zo goed mogelijk verwerken in het vernieuwde portaal, dat is wat we wilden.’ Harry van der Woude is als productowner van Mijn P-Direkt nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het P-Direktportaal. ‘Gebruikersonderzoek door de afdeling User Experience heeft ons goed geholpen om die wensen in kaart te brengen. Zo kwam naar voren dat gebruikers het omslachtig vonden dat zij bewijsstukken, bijvoorbeeld bij het declareren van een reis, apart moesten aanleveren. De wens was om bestanden direct in het P-Direktportaal te kunnen toevoegen. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit nu mogelijk is.‘

Efficiënt werken in het P-Direktportaal

‘Efficiëntie is het uitgangspunt bij het P-Direktportaal’, geeft Van der Woude aan. ‘De gebruiker wil zo snel mogelijk en op een logische manier door het portaal worden geleid. De nieuwe techniek, die sneller en overzichtelijker is, helpt daarbij. Zo kun je nu zelf in het P-Direktportaal de status volgen van aanvragen waarbij goedkeuring van je manager nodig is. Wel zo prettig. Een aantal HR-processen hebben we specifiek nog eens onder de loep genomen en verbeterd.

Zo bleken er bij het contactcenter veel vragen binnen te komen over bijvoorbeeld Ouderschapsverlof, In-, Door- en Uitstroom en Arbeidsverleden. Deze processen hebben dan ook prioriteit gekregen. Onze “specials” noemen we ze. Andere processen krijgen alleen het nieuwe uiterlijk. Deze verbeteringen kunnen sneller worden doorgevoerd en noemen we daarom onze “fastlane processen”. Onder andere de Mobiliteitskaart, Werktijdverschuiving en Declareren onregelmatige dienst zijn onlangs via de fastlane afgerond. Wij verwachten dat alle processen in de eerste helft van 2019 de nieuwe technologie en het vernieuwde uiterlijk zullen hebben. Ook de P-Direkt app krijgt volgend jaar een update.’