Weer drie medewerkersprocessen live in P-Direktportaal

De komende jaren vernieuwt P-Direkt stapsgewijs het P-Direktportaal. Zo werken we toe naar een gebruikersvriendelijker portaal en verbeteren we continu de kwaliteit van onze dienstverlening. In oktober zijn weer drie processen live gegaan!

Mijn P-Direkt

In de maand oktober zijn drie medewerkersprocessen overgezet naar de nieuwe look & feel en werkwijze van Mijn P-Direkt. Het gaat om de processen Mobiliteitskaart, Overwerk en Werktijdverschuiving.

Mobiliteitskaart

Vanaf 1 november kunt u het nieuwe formulier Mobiliteitskaart gebruiken in het P-Direktportaal. Het oude formulier is omgezet naar twee nieuwe formulieren. Met het formulier ‘Gegevens mobiliteitskaart’ kunt u toestemming geven voor de uitwisseling van persoonsgegevens naar de leverancier van de mobiliteitskaart. Als u de mobiliteitskaart voor woon-werkverkeer gebruikt, kunt u kiezen voor ‘Gebruik mobiliteitskaart’.

Overwerk en werktijdverschuiving

Op 25 oktober zijn de medewerkersprocessen Overwerk en Werktijdverschuiving omgezet naar de nieuwe look & feel. In het proces Werktijdverschuiving starten alle acties vanaf één overzichtspagina en kunt u de status van uw ingediende aanvraag nauwkeurig volgen.

Volg ons ook op LinkedIn!