Mijn P-Direkt: op het goede spoor

De komende jaren vernieuwt P-Direkt stapsgewijs het P-Direktportaal. Zo werken we toe naar een gebruikersvriendelijker portaal en verbeteren we continu de kwaliteit van onze dienstverlening. Door technologische ontwikkelingen raken HR, techniek en communicatie steeds meer verweven met elkaar. Voor P-Direkt was dit het startsein om in 2016 het programma Mijn P-Direkt in het leven te roepen.

Mijn P-Direkt

We volgen hierbij een tweetal sporen. Spoor 1 vernieuwt het P-Direktportaal. Zo passen wij formulieren aan, waardoor ze beter aansluiten bij uw behoeftes. Spoor 2 richt zich op het verbeteren van de klantinteractie door het uitbreiden van het aantal communicatiekanalen. Dit jaar nog hopen wij u te laten kennismaken met ons chatkanaal.

Spoor 1: overzichtelijk en toegankelijk

Spoor 1 van Mijn P-Direkt betreft het verbeteren van de dienstverleningsprocessen. Directe aanleiding was de verouderde Adobe techniek, die binnen afzienbare termijn niet meer ondersteund zal worden en de lang gekoesterde wens om een aantal verbeteringen door te voeren.

De vernieuwingen gaan in hoog tempo. De managers processen zijn inmiddels gereed. De komende periode worden de overige formulieren omgebouwd naar een nieuwe (web based) technologie. U zult ze overzichtelijker en toegankelijker vinden. Zo komt er een overzichtspagina en kunt u uw aanvraag volgen met een handige track-and-trace functionaliteit.

Gefaseerd richting eindstreep

Tot en met maart 2019 zullen we gefaseerd telkens een aantal formulieren verbeteren. Op deze wijze kunnen wij de overlast voor u zoveel mogelijk beperken. Van de ruim 50 om te bouwen formulieren is ongeveer een derde gereed. De eerste resultaten heeft u inmiddels kunnen zien, zoals het formulier “werkgeversverklaring”.
De verwachting is dat spoor 1 in de eerste helft van 2019 afgerond zal worden met een volledig nieuwe (SAP UI5) technologie en vernieuwde “look & feel”.

Spoor 2: chatten met het contactcenter

Met Mijn P-Direkt heeft u het zo geregeld. Komt u er toch niet uit, of heeft u een vraag? In spoor 2 van Mijn P-Direkt werken wij aan projecten en initiatieven om u nog beter te helpen. De enorme technologische innovaties die op dit moment in ons vakgebied spelen bieden ons voldoende inspiratie en gereedschappen om enthousiast mee aan de slag te gaan. Op dit moment leggen we de laatste hand aan ons chatkanaal. Nog dit jaar hopen wij chat te introduceren als nieuw middel om met u te communiceren.

Direct bij de juiste medewerker

Graag willen wij u nog beter te woord staan. Wij werken er dan ook hard aan om nog beter toegerust te zijn om u direct het goede antwoord op uw vraag te kunnen geven. Zelfs als deze vraag heel specifiek is. Daarom verbeteren wij ons kennissysteem, zodat onze medewerkers sneller de juiste informatie kunnen vinden. En zijn wij druk bezig ons contactcenter zo in te richten, dat u met uw vraag direct een medewerker spreekt die de juiste expertise in huis heeft. Wel zo prettig!

U leest het: we zitten niet stil bij P-Direkt! Zo experimenteren we met het toepassen van nieuwe technologieën op het gebied van Robotics en Artificial intelligence. Al op korte termijn wordt een deel van een administratief proces door een robot uitgevoerd! En met Artifical intelligence wordt een zelflerende robot ontwikkeld voor een geautomatiseerde ondersteuning van onze medewerkers bij het beantwoorden van uw email.

Bij P-Direkt zijn we blij om ons op zo’n uitdagende en innovatieve manier in te mogen zetten voor een betere dienstverlening aan u, onze klant!