Aansluiting Eerste en Tweede Kamer op dienstverlening P-Direkt

De bedrijfsvoering van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal sluit aan op de dienstverlening van P-Direkt. Per 1 januari 2019 is het zover en zal P-Direkt alle HR-zaken afhandelen voor de Kamerleden en de ambtenaren van de Eerste en Tweede Kamer, zoals we dat inmiddels ook voor de ministeries doen.

Aansluiting EK en TK tekenen

Officieel bekrachtigd

Op 3 september 2018 is deze intentie op aansluiting op de dienstverlening van P-Direkt officieel bekrachtigd met de ondertekening van de Transitieconvenanten door zowel Edgar Heijmans (directeur P-Direkt), Geert Jan Hamilton (Griffier Eerste Kamer) en Simone Roos (Griffier Tweede Kamer).

Modernisering stafdienst P&O

Om te komen tot een moderne stafdienst voor personeelszaken hebben beide Kamers besloten hun personeels- en salarisadministratie onder te brengen bij P-Direkt. De aansluitingen worden op 1 januari 2019 gerealiseerd.

Wij heten de nieuwe eindgebruikers alvast van harte welkom!

Volg ons ook op LinkedIn!

Aansluiting EK en TK handschudden