P-Direkt tekent voor toekomstbestendig ict-platform voor CSO

Het ict-platform waarop de carrièresites van de overheid (CSO) draaien wordt vernieuwd. Op het nieuwe ict-platform gaan o.a. de volgende sites draaien: Werken voor Nederland, Werken bij de Overheid en Functiegebouw Rijk.

Er wordt op het platform ook een toekomstbestendig content managementsysteem (CMS) geïmplementeerd, waarop vervanging, samenvoeging en ontsluiting van bestaande sites via één platform plaatsvindt. Wel zo gemakkelijk! 

Begin juli 2018 heeft P-Direkt het contract ondertekend met marktpartij Bloomreach voor de implementatie van het nieuwe CSO-platform Rijk.

Wat zijn de voordelen van een nieuw platform en CMS?

Het nieuwe CMS voor de carrièresites van de overheid vormt de basis voor verdere personalisering en ondersteuning van de arbeidsmarktcommunicatiestrategie van ministeries. (Her)gebruik van content wordt mogelijk en toegesneden op het zoekgedrag van kandidaten. Wat nieuw is, is dat ministeries in de toekomst ook zelf toegang kunnen krijgen tot het CMS om zelf content te plaatsen en te beheren.

Samen met Bloomreach en EC O&P wordt het platform met nieuwe CMS rond de zomer geïmplementeerd, waarna de vervanging van de sites kan beginnen. De vervanging van de sites wordt stapsgewijs gerealiseerd, zodat de sites gewoon in de lucht kunnen blijven. Naar verwachting is uiterlijk maart 2019 het CMS geïmplementeerd en de CSO-sites vervangen.

Mijn P-Direkt, zo geregeld!

Volg ons ook op LinkedIn!