Nieuwe dienstverlening van P-Direkt: de Personeelsschouw

Sinds april is het mogelijk om de resultaten van de personeelsschouw te registreren in het P-Direktportaal.

Afgelopen periode heeft P-Direkt, samen met een aantal ministeries, gewerkt aan het ontwikkelen van een eenvoudige en overzichtelijke tool om de registratie van de personeelsschouw te faciliteren. Sinds april 2018 wordt dit als dienstverlening aangeboden via het P-Direktportaal.

HR-instrument voor groei en ontwikkeling

De Personeelsschouw (ook wel vlootschouw genoemd) is een HR-instrument voor het in kaart brengen van het potentieel van medewerkers binnen een organisatie of team. Het management kan de resultaten gebruiken voor de ontwikkeling van de medewerkers en organisatie, en als basis voor jaarplannen en strategische personeelsplanning. Veel departementen schouwen al op dit moment. De registratie en administratie hiervan is echter een enorm karwei. De personeelsschouw via het portaal maakt dit eenvoudiger en minder tijdrovend.

Veel interesse van uit de ministeries

Het Ministerie van J&V en BZ zijn al gestart met onze nieuwe dienstverlening. En er is interesse vanuit de overige ministeries om ook spoedig aan te sluiten. In ieder geval zullen het Ministerie van OCW, EZ, AZ en Financiƫn rond de zomerperiode gebruik gaan maken van deze nieuwe dienstverlening.

ICOP enthousiast

In de interdepartementale commissie voor organisatie- en personeelsbeleid (de ICOP) heeft P-Direkt een presentatie gegeven over de personeelsschouw. De nieuwe mogelijkheden in het P-Direktportaal zijn uiterst positief ontvangen. Tevens is door de ICOP gelijk een akkoord gegeven voor de verdere doorontwikkeling van het instrument. De ICOP is verantwoordelijk voor het gezamenlijk formuleren en uitwerken van een toekomstgericht organisatie- en personeelsbeleid.

Mijn P-Direkt, zo geregeld!

Volg ons ook op LinkedIn!