Wat heeft P-Direkt te maken met het regeerakkoord Rutte III?

Als het kabinet bijvoorbeeld besluit om de naam van een ministerie te wijzigen of om een afdeling van het ene ministerie onder te brengen bij een ander ministerie, betekent dit voor P-Direkt een nieuwe administratieve klus.

Naamswijziging

Het kabinet Rutte III heeft een aantal Koninklijke besluiten opgemaakt, die betrekking hebben op de dienstverlening van P-Direkt. Want als er een naam van een ministerie wijzigt, zorgt P-Direkt ervoor dat dit goed in de personeelsadministratie wordt doorgevoerd. Ditzelfde geldt natuurlijk voor de komst van het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en als onderdelen van het ene ministerie worden ondergebracht bij een ander ministerie, zoals de omgevingswet die van het voormalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is overgegaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Want voor de nieuwe indelingen van de ministeries moet de inrichting van ICT-systeem voor de salarisbetaling van P-Direkt worden aangepast en moeten de betreffende medewerkers in de administratie worden ‘overgeplaatst’ naar hun nieuwe ministerie en hun nieuwe plek in de organisatie.

Wat doet P-Direkt nog meer?

Nieuwe naamgeving moet bijvoorbeeld ook worden aangepast op brieven en besluiten, die automatisch worden opgemaakt in het P-Direktportaal. Maar de grootste inspanning ligt bij het creëren van het nieuwe ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit betekent een nieuw bedrijf toevoegen aan de administratie van P-Direkt, met eigen interfaces naar bijvoorbeeld pensioenfonds ABP en de Arbo dienst. Al deze wijzigingen in het ICT-landschap van P-Direkt worden uitvoerig getest, voordat ze live worden gezet. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de rijksambtenaren die na de herindeling overgaan naar het nieuwe ministerie van LNV het juiste salaris krijgen. Daarom heeft P-Direkt een dedicated projectteam ingericht met zowel ICT-medewerkers als medewerkers van het klantcontactenter, die zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.

Succesvol over

De meeste wijzigen uit het regeerakkoord zijn inmiddels succesvol en volgens planning uitgevoerd. Alleen met het administratief inrichten van het nieuwe ministerie van LNV kan pas worden begonnen na de Voorjaarsnota, omdat dan pas duidelijk wordt hoe dit ministerie qua inrichting eruit komt te zien. P-Direkt verwacht dat de inrichting van het nieuwe ministerie in het P-Direktportaal ongeveer 3 maanden gaat duren.

Welke wijzigingen voert P-Direkt door naar aanleiding van het regeerakkoord Rutte III?

Naamswijzigingen

  • Van Veiligheid en Justitie (V&J) naar Justitie en Veiligheid (J&V)
  • Van Infrastructuur en Milieu (I&M) naar Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
  • Van Economische Zaken (EZ) naar Economische Zaken & Klimaat (EZK)

Nieuw ministerie

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Departementale herindeling

  • Ruimtelijk Ordening en Omgevingswet van I&W naar BZK
  • Klimaat en Nea van I&W naar EZK
  • Groen onderwijs van EZK naar OCW (en LNV)
  • Elektrisch vervoer van EZK naar I&W
  • Digitale dienstverlening aan bedrijfsleven van EZK naar BZK

Volg ons ook op LinkedIn!