Wijzigingen arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2018

Het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent ook dat er voor ambtenaren van de sector Rijk wijzigingen zijn in de arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

In de eindejaarscirculaire leest u alles over wat er voor u verandert.

Aantal te werken uren in 2018

Het aantal te werken uren op jaarbasis bij een fulltime aanstelling (gemiddeld 36 uur per week) is 1829 uren. Lees meer.

Betaaldata 2018

De betaaldata voor 2018 zijn bekend. Lees meer.

Tegemoetkoming woon-werkverkeer

Het maximumbedrag per dag en per maand voor de hoge en lage kilometervergoeding wijzigt. Lees meer.

Vergoedingen verblijfkosten binnenlandse dienstreizen

De vergoeding voor kleine uitgaven overdag is gewijzigd in 4,95 euro. Ook vergoedingen voor bijvoorbeeld lunch en logies wijzigen. Lees meer.

Stagevergoedingen en pensionkosten voor stagiairs

De stagevergoedingen zijn aangepast, zoals de vergoedingen per maand. Lees meer.

Tegemoetkoming representatiekosten

De maximale vaste tegemoetkoming voor representatiekosten wijzigt. Lees meer.

Lees de eindejaarscirculaire

In de eindejaarscirculaire 'Wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2018 voor ambtenaren werkzaam in de sector Rijk' kunt u precies nalezen wat er voor u verandert.

Zie ook

Volg ons ook op LinkedIn!