HR-congres P-Direkt en ketenpartners zeer geslaagd

Dinsdag 31 oktober 2017 heeft P-Direkt samen met zijn ketenpartners het congres ‘HR ontketent, de HR-keten, nu en in de toekomst’ neergezet. Met ruim 700 aanmeldingen kijken we terug op een succesvol congres en een succesvolle samenwerking. Uit de evaluatie blijkt dat het congres is gewaardeerd met een 8. De HR-keten verbindt en verbetert samen.  

HR ontketent paneldiscussie

Innovatie en ontwikkeling binnen de HR

Binnen de Rijksoverheid vormt HR een bijzondere keten. Op het congres lieten de partners zien met welke innovaties en ontwikkelingen zij bezig zijn voor hun dienstverlening en organisatie. Veel aandacht ging uit naar de actualiteit, met workshops en informatiestands over bijvoorbeeld artificial intelligence en data-analyse. Ook gaf innovatiewetenschapper Alix Rübsaam haar gefundeerde mening over de stelling of artificial intelligence het einde betekent voor de mensheid. Het was een veelzijdig en boeiend congres waar veel stof tot nadenken werd opgeworpen en contacten konden worden aangehaald.

Willemijn Weijschede (HR-adviseur) over het congres: ‘Het was fijn om bij anderen te kijken en van elkaar te leren.’

Speciale dank aan de ketenpartners

Speciale dank gaat uit naar onze partners, zonder wie deze dag niet mogelijk was geweest: de Directie Ambtenaar & Organisatie, EC O&P, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, de Belastingdienst academie, SSC-ICT, DICTU, 3W, het Ministerie van IenM, het A+O fonds Rijk, I-academie, het Financieel Dienstcentrum, UBR, I-interim, Intercoach en DUO.

Na 10 jaar P-Direkt

De aanleiding voor dit congres was de verandering die de oprichting van P-Direkt 10 jaar geleden ontketende in de HR. Bij P-Direkt kijken we dan ook met veel interesse naar onze toekomst: welke verandering wordt komende 10 jaar ontketend?

Volg ons ook op LinkedIn!