Meer doen op het gebied van datagedreven HR-beleid

P-Direkt heeft op 6 oktober het ‘Data en Informatie Servicecentrum’ (DISC) officieel geopend. DISC is een faciliteit bij P-Direkt, die de ministeries de mogelijkheid geeft om samen effectiever en efficiënter gebruik te maken van data, bijvoorbeeld voor analyse en specifieke informatievraagstukken.

DISC logo

Datagedreven HR-beleid in opmars

Op dit moment zijn diverse ministeries bezig met het ontwikkelen van datagedreven HR-beleid. Datagedreven werken is een proces waarbij (ruwe) data wordt geanalyseerd om vervolgens de daaruit voortgekomen informatie te gebruiken bij besluitvorming en het maken van (nieuw) beleid.

P-Direkt helpt

Met het DISC helpt P-Direkt de ministeries dat proces vorm te geven en te versnellen. Naast dat er op deze manier eenduidig en centraal met data van P-Direkt wordt gewerkt, versterkt het DISC ook de samenwerking op dit gebied door specifieke kennis en ervaring te delen.

Vragen?

Mail naar PostbusDISC@p-direkt.minbzk.nl

Volg ons ook op LinkedIn!