P-Direkt start pilot met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

De Rijksoverheid vindt het belangrijk om het maatschappelijk verantwoord werkgeverschap (MVW) concreet in te vullen. Daarom maakt het Rijk al sinds langere tijd werk van de instroom van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Sollicitatiegesprek

P-Direkt is samen met de Belastingdienst en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)  betrokken bij een pilot. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen voor zowel de Belastingdienst als V&J de digitale personeelsdossiers gaan herordenen en aanvullen (‘opschonen’).

P-Direkt richt 3 nieuwe teams in

P-Direkt beheert namens de ministeries de personeelsdossiers. Voor het opschonen van personeelsdossiers zullen in totaal 3 nieuwe teams, waarvan 2 voor de Belastingdienst en 1 voor V&J worden ondergebracht bij P-Direkt. Uiteindelijk zullen ongeveer 45 collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt worden aangenomen. De nieuwe medewerkers worden aangesteld bij de Belastingdienst en V&J en vervolgens gedetacheerd voor de duur van het project bij P-Direkt.

Elk team krijgt een eigen teamleider/jobcoach vanuit de Belastingdienst en V&J. Daarnaast zijn er nog professionele jobcoaches van gerenomeerde partijen aanwezig op de werkvloer. Zij ondersteunen de nieuwe collega’s om hun draai te vinden op hun nieuwe werkplek, onderhouden indien noodzakelijk het contact met de thuissituatie en bespreken met de teamleider zaken als de begeleiding op de werkvloer.

Op 1 december van start

Op 25 en 27 oktober 2016 worden vier bijeenkomsten georganiseerd om geïnteresseerde en geschikte kandidaten voor te lichten over P-Direkt en de werkzaamheden. Hierbij werken P-Direkt, het UWV en UBR |EC O&P samen, zodat de potentiële kandidaten de juiste informatie krijgen. Op 1 december komt het eerste team van circa 15 personen in dienst en kan na een gedegen inwerkprogramma begonnen worden met het schonen van de personeelsdossiers.

Volg ons ook op LinkedIn!