Directieteam P-Direkt richt Obeya in

Sinds 2014 is P-Direkt al bezig met het structureren van de bedrijfsprocessen via de filosofie van Lean. In 2016 is ook gestart met het inrichten van een ‘Obeya’ voor de managementteams.

Obeya

大部屋 of ‘Obeya’

Obeya is een Japans woord wat ‘grote ruimte’ of ‘war room’ betekent. Een ruimte waar de muren zijn voorzien van real time bijgewerkte grafische platen met informatie over plannen, doelen, resultaten, kpi’s, projecten en op te lossen knelpunten. Men staat letterlijk ‘in de organisatie’.

Deze methodiek van Lean geeft inzicht, focus en sturing

De veelal grafische weergave van de sturingsinformatie geeft snel overzicht: wat gaat goed en waar liggen de knelpunten? In één oogopslag is duidelijk hoe de organisatie ervoor staat. Groen geeft aan of het goed gaat en rood geeft aan of een passende maatregel noodzakelijk is. En door het gezamenlijk bespreken van een te nemen maatregel kan direct rekening worden gehouden met het eventuele effect hiervan op andere stuurgegevens.

Continu verbeteren als rode draad

Eenvoudig, zou je zeggen. In de opzet is dat ook zo. Maar de praktijk is weerbarstiger. Het ontdekken welke sturingsgegevens moeten worden besproken en welke niet, kost tijd. Maar het doel is helder en dat bereiken we door het in iedere Obeya een beetje beter te doen dan de vorige keer. Een snelle en leerzame manier, waarbij continu verbeteren voorop staat!

Volg ons ook op LinkedIn!