Van werk naar werk-beleid ongewijzigd verlengd met een jaar

De vakbonden en de werkgever Rijk hebben op 6 oktober 2016 de volgende afspraak gemaakt: het wan werk naar werk-beleid (VWNW, ofwel het Sociaal Beleid Rijk bij reorganisaties) wordt ongewijzigd met een jaar verlengd tot en met 31 december 2017. Het van werk waar werk-beleid biedt regelingen en voorzieningen bij begeleiding naar ander werk als uw organisatie gaat veranderen.

Organisatieverandering

Tegelijkertijd zullen de gesprekken doorgaan met als doel afspraken te maken over het meer structureel regelen van het van werk naar werk-beleid.

Meer informatie