Makkelijker gebruikmaken van voorzieningen voor medewerkers met een arbeidsbeperking

Werkgevers die medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst hebben of willen nemen, kunnen in aanmerking komen voor premiekortingen. Ook kan de werkgever een ziektewetuitkering van het UWV ontvangen als de werknemer ziek is (no-riskpolis ZW). P-Direkt en UBR|EC O&P hebben hun expertise gebundeld en gezorgd dat het administratieve proces rondom de aanvraag van deze voorzieningen is vereenvoudigd.

Werk en gezondheid

UBR|EC O&P en P-Direkt hebben samen gezorgd voor een betere registratie van medewerkers met een arbeidsbeperking in het P-Direktportaal. Daarnaast is ook digitale gegevensuitwisseling met het UWV via het P-Direktportaal mogelijk geworden. Dit samen zorgt ervoor dat het voor werkgevers binnen de sector Rijk makkelijker is geworden om gebruik te maken van de voorzieningen die er zijn voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Daarnaast helpt deze nieuwe registratiemogelijkheid om de realisatie van zogenaamde beschutte arbeidsplaatsen beter te monitoren.

Samenwerking met als doel het versterken van de HR-keten binnen het Rijk

P-Direkt en UBR|EC O&P zijn twee organisaties binnen het Rijk die allebei werken binnen het HR-domein. Waar kan proberen zij hun krachten te bundelen en samen te komen tot goede en gemakkelijke dienstverlening voor de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk.

Premiekorting arbeidsbeperkten en uitkering

P-Direkt en UBR|EC O&P hebben op het gebied van de registratie van medewerkers met een arbeidsbeperking hun expertise gebundeld en samen gewerkt aan de verbetering van het aanstellingsformulier in het P-Direktportaal. Per 1 januari 2017 is het mogelijk om aan te geven of de (nieuwe) medewerker behoort tot de doelgroep van arbeidsbeperkten en zo ja, vanuit welke uitkering.   

Daarnaast worden per 1 december 2016 digitaal gegevens uitgewisseld tussen P-Direkt en het UWV. Dit is van toepassing bij een aanvraag van een uitkering op basis van de Ziektewet en de WAZO. Zodra een werknemer, waarvan in het P-Direktportaal is aangegeven dat hij of zij tot de doelgroep behoort, zich ziek meldt, gaat er automatisch een aanvraag voor een ziektewetuitkering naar het UWV. Voorheen moest deze aanvraag handmatig worden ingediend. Dit leverde geregeld onduidelijkheid op in de rolverdeling.

Meer informatie?

  • Lees het Sociaal Akkoord 2013. Dit is een belangrijke steun in de rug voor verdere invulling van de instroom en het behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking.
  • Lees meer over de banenafspraak via UBR|EC O&P .
  • Volg P-Direkt op LinkedIn.