Ministerie van Financiën brengt roosterplanning onder bij P-Direkt

P-Direkt gaat vanaf 1 oktober 2016 functionaliteiten voor ‘Dienstroosterplanning’ van het ministerie van Financiën aanbieden. Dit betekent voor P-Direkt nieuwe dienstverlening: op dit moment levert P-Direkt nog voor geen enkele rijksoverheidsorganisatie functionaliteiten voor roosterplanning.

Roosterplanning

Toen het ministerie van Financiën in 2011 gebruik wilde gaan maken van de dienstverlening van P-Direkt, bleek dat het ministerie de processen ‘Verlof’ en ‘Verzuim’ niet volledig kon afnemen. Dit kwam onder andere door de verbinding met het proces ‘Dienstroosterplanning’ van de Douane en FIOD. Functionaliteiten voor roosterplanning zaten niet in het toenmalige dienstverleningspakket van P-Direkt. Er is destijds daarom besloten dat het ministerie de processen ‘Verlof’ en ‘Verzuim’ deels zou afnemen. De intentie dit in de toekomst wel volledig te gaan doen, is direct al uitgesproken.

Inmiddels is er een manier gevonden waardoor het ministerie van Financiën ook de processen ‘Verlof’ en ‘Verzuim’ volledig kan afnemen via het P-Direktportaal. Dit wordt mogelijk, doordat P-Direkt vanaf 1 oktober 2016 ook een rol gaat spelen bij de dienstroosterplanning van financiënmedewerkers.

Nieuwe koers P-Direkt

Functionaliteiten aanbieden voor ‘Dienstroosterplanning’ is nieuwe dienstverlening voor P-Direkt. Dit past binnen de nieuwe koers van standaardisatie langs diversificatie, die P-Direkt in 2016 heeft ingezet. We merken dat de verschillende afnemers van onze dienstverlening deels dezelfde, deels verschillende wensen heeft. Hieraan wil P-Direkt tegemoet komen, door op delen van onze dienstverlening diversificatie mogelijk te maken. Het aanbieden van functionaliteiten voor dienstroosterplanning valt hier binnen.

Gezamenlijke projectteam P-Direkt en ministerie van Financiën

Er is inmiddels een projectteam met daarin medewerkers van P-Direkt en het ministerie van Financiën. Het team is gezamenlijk bezig om de techniek en de werkprocessen te optimaliseren, zodat de processen ‘Verlof’ en ‘Verzuim’ volledig voor het ministerie van Financiën kunnen worden geactiveerd en de functionaliteiten voor ‘Dienstroosterplanning’ in de dienstverlening van P-Direkt worden ingepast . Het projectteam implementeert hierbij zowel de ict- als de organisatieveranderingen (‘werkprocessen’).

Dit betekent dat vanaf begin januari 2017 de medewerkers van het ministerie van Financiën hun verlof en verzuim kunnen registreren in het P-Direktportaal. Er wordt dan ook een (tijdelijke) transitiedesk geopend voor de nazorg.