Herberekening opbouw vakantie-uren Rijksambtenaren bij langdurige ziekte in 2014-2015

Was u in 2014-2015 (langer dan) 26 weken ziek en bouwde u als gevolg hiervan geen of minder vakantie-uren op? Dan vindt over de opbouw van uw vakantie-uren in deze periode een herberekening plaats.

Vrije dagen

Dit is één van de gevolgen van de gewijzigde rechtspositie van rijksambtenaren met betrekking tot de opbouw van vakantie-uren tijdens ziekte. Sinds 1 januari 2016 bouwen arbeidsongeschikte ambtenaren die afwezig zijn vanwege ziekte vakantie-uren op, ongeacht de duur van de ziekte. Voor de periode 2014-2015 (voorafgaande aan de nieuwe situatie) vindt een herberekening plaats. De ziekteperiode kan al in 2014 zijn begonnen en doorlopen in 2015.

U ontvangt een brief

Rijksambtenaren die voor een herberekening in aanmerking komen, ontvangen hierover begin juni 2016 (op het huisadres) een brief van P-Direkt met meer informatie. Hun managers ontvangen van P-Direkt een e-mail over dit onderwerp.

Meer informatie