Nieuwe pagina 'Reservisten' onder 'Informatie Rijkspersoneel'

Informatie Rijkspersoneel bevat een nieuwe pagina 'Reservisten'. Op deze pagina leest u meer over reservisten bij het Rijk. U kunt namelijk een militaire functie voor Defensie uitoefenen, zonder uw huidige baan bij de sector Rijk op te geven.

Huidig dienstverband

Welke informatie vindt u op de nieuwe pagina 'Reservisten'?

U vindt hier onder andere informatie over wat een reservist doet, hoe een reservist tijd kan vrijmaken voor missies en wie het salaris betaalt tijdens missies.

Bent u manager van een reservist?

Dan kunt u op de pagina 'Reservisten' meer informatie vinden over hoe u uw medewerker ondersteunt bij vragen rond zijn of haar militaire baan.

Meer informatie

Reservisten
Vakantie opnemen
Onbetaald verlof
Arbeidsduur terugbrengen