Jaarplan 2015 gereed

In het P-Direkt Jaarplan 2015 zijn traditiegetrouw de thema’s en speerpunten op verschillende domeinen uitgebreid toegelicht. In 2015 bouwen we natuurlijk voort op wat we in 2014 hebben gerealiseerd.

Op alle gebieden van de dienstverlening én bedrijfsvoering hebben we ambitieuze doelstellingen. Ook gaan we extra investeren in de samenwerking met de ministeries en de andere Shared Service Organisaties gericht op het realiseren van een meer integrale bedrijfsvoering. Sturing op kwaliteit en kosten staat daarbij centraal. We gaan voor behoud van een gebruikerstevredenheidsscore 7 en het verder verhogen van efficiency in de keten.