Ministerie van Buitenlandse Zaken sluit zich als laatste ministerie aan bij P-Direkt

P-Direkt is sinds 2010 de gemeenschappelijke en moderne dienstverlener voor personeels- en salarisadministratie van de Rijksoverheid. De afgelopen jaren gingen alle ministeries stapsgewijs over naar P-Direkt. In januari 2014 sloot het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) de rij. Henk Jan Bakker, plaatsvervangend directeur P&O: ‘Vanwege de complexiteit van BZ hebben we gewacht tot P-Direkt een volwassen product was.’

Lees meer