IKAP-bronnen

Voor IKAP kunt u verschillende volgende bronnen inzetten:

Om de laatste 2 bronnen te kunnen inzetten, overlegt u eerst met uw manager.

Let op! Uw eindejaarsuitkering en zo nodig (een deel van) het salaris over de maand november wordt automatisch ingezet als IKAP-bron voor een aanvullende belastingvrije vergoeding woon-werkverkeer.

Maximum inzet

Er geldt een maximum aan wat u kunt inzetten, namelijk:

 • Bruto jaarsalaris: maximaal 10%.
 • Vergoeding voor meer uren werken: u mag jaarlijks maximaal 100 extra uren werken als u (meer dan) fulltime werkt. Werkt u parttime? Dan geldt een evenredig lager aantal uren. Extra uren werken is niet mogelijk tijdens ouderschapsverlof of ander langdurig bijzonder verlof, of als u deelneemt aan de PAS-regeling.
  Uw werkgever kan in bijzondere omstandigheden uw aanvraag weigeren, bijvoorbeeld:
  • er is onvoldoende werk;
  • er is onvoldoende budget;
  • extra werken is schadelijk voor uw gezondheid.
 • Vergoeding voor het afzien van vakantie-uren: u kunt per kalenderjaar uw bovenwettelijke vakantie-uren (inclusief eventuele leeftijdsuren) gebruiken als IKAP-bron. Daarnaast kunt u bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week maximaal 22 uur van uw eventuele restant vakantie-uren 2015 voor IKAP inzetten (bij een andere arbeidsduur wordt het aantal uren dat u mag inzetten naar verhouding berekend).

Let op! Er is geen maximum gesteld aan de inzet van uw vakantie-uitkering. U kunt deze helemaal inzetten voor IKAP.

Vergoeding voor meer uren werken

U krijgt voor elk uur dat u meer werkt een vergoeding van 100% van uw salaris per uur, ongeacht het tijdstip van de dag waarop u werkt. De vergoeding telt niet mee bij de opbouw van vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering.

De vergoeding wordt gebaseerd op het salaris per uur dat geldt op de dag van uw aanvraag. Een salarisverhoging met terugwerkende kracht heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding.

Heeft u voldoende compensatie-uren? Dan kunt u er ook voor kiezen om de meer te werken uren in mindering te brengen op uw tegoed aan compensatie-uren.

De vergoeding wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal uren dat u per maand meer werkt. De totale vergoeding wordt in één keer uitbetaald. Kiest u ervoor om opgebouwde compensatie-uren in te leveren? Dan worden die uren in 1 keer op uw saldo compensatie-uren in mindering gebracht.