Werken bij P-Direkt

P-Direkt is één van de Shared Service Organisaties (SSO) van het Rijk en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onze dienstverlening ligt op het snijvlak van HR en ICT en wordt ondersteund door ons contactcenter.

HR-beleid vanuit waarderend perspectief

Het HR-beleid bij P-Direkt is gebaseerd op de overtuiging dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers cruciaal is voor het realiseren van de doelstellingen en ambitie. In onze ogen zijn inzetbare medewerkers gezond, betrokken, competent en proactief aan het werk, nu en in de toekomst.

Wij bereiken dit vanuit een waarderend perspectief. We hebben elkaar nodig. Wij hebben aandacht voor elkaar, durven en kunnen praten over zaken en spreken elkaar aan op gewenst gedrag. Met elkaar maken we keuzes, nemen onze verantwoordelijkheid en zijn daarop aanspreekbaar. De belangrijkste kernwaarden van ons duurzame inzetbaarheidsbeleid zijn:

  • Samen in gesprek; de dialoog centraal;
  • Samen verantwoordelijk;
  • Samen denken in ontwikkelmogelijkheden en aandacht voor de ambities van het individu én de organisatie.
Werken bij P-Direkt

Open cultuur

Binnen P-Direkt is er ruimte voor doorgroei, persoonlijke interesses en ambities. P-Direkt is een relatief jonge organisatie (10 jaar in 2017) en heeft een open cultuur en korte lijnen.

Lean gedachtegoed

De grondgedachte binnen P-Direkt is om steeds te verbeteren. Dit komt tot uiting in een Lean werkwijze. Deze visie vraagt om medewerkers die de klant centraal stellen, helder communiceren en zelf initiatief nemen om continu te verbeteren.

Welke functie binnen P-Direkt je ook vervult, je werkt altijd voor de klant.

Enthousiast geworden?

WIl je voor ons komen werken? Kijk dan voor actuele vacatures op Werken voor Nederland.nl.