Voor wie?

De P-Direkt app is een nieuwe een app voor rijksambtenaren om personeelszaken gemakkelijk mobiel te kunnen regelen op hun zakelijke of privésmartphone (iOS of Android).

Wie kan gebruikmaken van de P-Direkt app?

De P-Direkt app is te downloaden in de Apple App Store (iOS) en de Google Play Store (Android).

De app kan gebruikt worden door rijksambtenaren die hun verlof registreren in het P-Direktportaal.
Daarnaast kunnen managers de app gebruiken voor het afhandelen van openstaande taken. In de P-Direkt app kunnen zij zes soorten taken afhandelen:

  1. Ouderschapsverlof
  2. Correctie verlofsaldo
  3. Verlofuren wijzigen
  4. Buitengewoon verlof
  5. Overwerk
  6. Bereikbaarheid/beschikbaarheid

Toegang tot de app kan verkregen worden via een eenmalige registratie op het P-Direktportaal.

Ambtenaren die in roosterdienst werken kunnen de huidige app op dit moment nog niet gebruiken. Om er zeker van te zijn of u de P-Direkt app al kunt gebruiken, controleer eerst onderstaande checklist vóór u de app downloadt:

Checklist:

  1. Bent u rijksambtenaar en bent u in dienst bij de Hoge Colleges van Staat, KdK of één van de volgende ministeries: BZK, EZ, IenM, SZW, VWS, BuZa, OCW, AZ, V&J, MinFin?
  2. Registreert u uw verlofzaken via het P-Direktportaal?
  3. En, heeft u een zakelijke of privé Android smartphone of iPhone?

Kunt u op bovenstaande vragen JA antwoorden, dan kunt u gebruik maken van de P-Direkt app.

Let op! Heeft u het formulier voor het registreren van de P-Direkt app niet? En u werkt niet in onregelmatige dienst? Neem dan contact op met het contactcenter.