Download de app

Altijd en overal uw personeelszaken regelen. Download de gratis P-Direktapp!

iOS - P-Direkt AppStore app

Heeft u een iPhone of iPad? Dan vindt u de P-Direktapp in de P-Direkt AppStore app. Voor het downloaden van deze app gaat u naar uw P-Direktportaal en klikt u op de tegel 'P-Direkt app'. Hier vindt u de link 'Download de P-Direkt AppStore App'.

De P-Direkt AppStore is een nieuwe app, waarmee u eenvoudig toegang heeft tot de laatste versies van de applicaties van P-Direkt. Wanneer u vanuit de P-Direkt AppStore de P-Direktapp downloadt, werkt deze ook voor iOS 13.
 

Android - Google Play

Heeft u een Android smartphone of tablet? Dan vindt u de P-Direktapp in de Google Play Store door te zoeken op ‘P-Direkt app’.

Of klik hier om de app direct op uw Android smartphone te downloaden.

Privacy Policy

Wanneer u zich via het P-Direktportaal registreert voor het gebruiken van de P-Direktapp dient u akkoord te gaan met deze gebruikvoorwaarden.

Deze kunt u hieronder inzien:

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U ZICH AANMELDT VOOR DE APP.

De P-Direkt app wordt aangeboden, onderhouden en beheerd door P-Direkt

Deze app is bestemd voor medewerkers die door middel van het P-Direktportaal geautoriseerd zijn voor het gebruik van de app. De app is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden, het aanvragen en registreren van verlof, en het regelen van overige rechtspositionele zaken.

Gebruik de app op een verstandige manier

U maakt gebruik van de app onder de voorwaarde dat u de beveiligingsrisico’s van mobiele apparaten kent en dat u hier op een verstandige manier mee omgaat. Daarbij voorkomt of beperkt u mogelijke schade. P-Direkt is gerechtigd de toegang tot de app te blokkeren bij onder meer misbruik of onbevoegd gebruik van de app.

Beveiligingsrichtlijnen voor het gebruik van de app

Neem maatregelen zodat bij verlies of diefstal geen (privacygevoelige of vertrouwelijke) informatie op straat komt te liggen:

  • Beveilig de toegang tot uw mobiele apparaat door middel van een toegangscode die door derden niet makkelijk te raden is.
  • Stel uw mobiele apparaat zo in dat na een ingestelde tijdsperiode (bijvoorbeeld tussen de vijf en vijftien minuten) het mobiele apparaat automatisch wordt vergrendeld.

Voorkom een virusinfectie op uw mobiele apparaat. Schaf nieuwe apps voor uw mobiele apparaat altijd aan via officiële distributiekanalen van leveranciers, de zogenaamde ‘Appstores’. Installeer geen onbekende apps op uw mobiele apparaat. P-Direkt adviseert u de beveiligingsrichtlijnen voor mobiele apparaten van het Nationaal Cyber Security Centrum (www.ncsc.nl) aandachtig door te lezen.

Wie is aansprakelijk?

P-Direkt kan u aansprakelijk stellen voor de schade die ontstaat als u zich als gebruiker van de app niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden. P-Direkt is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik of een storing van de app, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van P-Direkt.

Welke informatie ziet u in de app?

De P-Direkt app is zo zorgvuldig mogelijk bij het verstrekken van correcte informatie. Desondanks kan het zo zijn dat de informatie niet in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De geldende wetten en regelingen zijn te allen tijde bepalend.

Welke gegevens ziet u in de app?

De P-Direkt app is gebaseerd op het P-Direktportaal. U kunt hier zelf uw personeelszaken regelen. U kunt bijvoorbeeld uw verlof registreren met de app. De bestaande afspraken over het gebruik van het P-Direktportaal zijn ook van toepassing op de app, zodat u uw personeelszaken veilig en direct kunt regelen. De afspraken over het gebruik van het P-Direktportaal vindt u op Rijksportaal Personeel. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over:

  • het beoordelen van declaraties;
  • de te nemen maatregelen bij plichtsverzuim;
  • het voorkomen van fraude.

Zie voor meer informatie hierover ‘Rijksportaal > Personeel > Algemeen > Gebruik en controle’. Gebruikmaken van de app kan invloed hebben op uw rechtspositie. Voorbeeld: door het registreren van uw verlof, wijzigt uw verlofsaldo.

Heeft u hulp nodig?

Kijkt u dan op Rijksportaal Personeel. U kunt ook gerust contact opnemen met het contactcenter P-Direkt.