Organisatie

P-Direkt bestaat uit 4 afdelingen, zie ons organogram. Sámen zorgen we ervoor dat werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk gemakkelijk hun personeelszaken kunnen regelen. Onze dienstverlening ligt op het snijvlak van HR en ICT en gaat over rijksbrede uniformering en het efficiënter inrichten van administratieve personeelsprocessen.

Besparing door efficiëntere dienstverlening

Het Rijk bespaart door de efficiëntere dienstverlening van P-Direkt jaarlijks ruim 80 miljoen euro. Dit komt voort uit een vermindering van:

  • De personeelskosten (vanwege de gedigitaliseerde personeelsdiensten);
  • De administratieve handelingen (vanwege het self service P-Direktportaal);
  • Het papierwerk en formulieren (vanwege het digitaliseren en standaardiseren).

Bij de ontwikkeling van onze producten en diensten stellen wij de klant centraal. Onze dienstverlening wordt door onze klanten gewaardeerd met een 7.  

Governance

Governance bij P-Direkt draait om het organiseren van herkenbare service, die dicht bij de afnemer wordt georganiseerd; sturen op vertrouwen en de condities daarvoor scheppen; aantoonbaar minder bestuurlijke drukte en heldere en eenduidig belegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden realiseren. Tijdens rijksbrede overleggen en met het publiceren van verschillende communicatieproducten legt P-Direkt verantwoording af over zijn handelen. Zie hiervoor ook de communicatie- en overlegkalender

AVG en privacy

P-Direkt verwerkt en beheert een grote collectie persoonsgegevens en hecht veel belang aan de correcte toepassing van informatiebeveiliging en privacybescherming. Dankzij Privacy by Design is de beveiliging van persoonsgegevens een integraal onderdeel van onze diensten en processen. Conform AVG beschermen wij de gegevens en geven wij onze klanten controle over de éigen gegevens.

Meer informatie over privacy en de toepassing van de AVG bij P-Direkt leest u op het Rijksbrede Intranet Rijksportaal. Let op! Voor het openen van deze link dient u ingelogd te zijn op uw digitale werkplek Rijk!

(Beeldtitel: Privacy. Een animatie. Op een gebouw staat P-Direkt.)

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: P-Direkt verzorgt de totale personeels- en salarisadministratie van bijna 130.000 rijksambtenaren.
Om dat goed uit te voeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
U moet daarbij denken aan uw adresgegevens hoeveel salaris u ontvangt en uw rekeningnummer.
Wij beschermen die gegevens en geven u de controle over uw eigen gegevens.
Met technische beveiligingsmaatregelen en logische toegangsbeveiliging zorgen wij ervoor dat alleen u, geautoriseerde medewerkers van P-Direkt en bevoegde departementale functionarissen toegang hebben tot uw gegevens.
Dankzij 'privacy by design' is de beveiliging van persoonsgegevens een integraal onderdeel van onze diensten en processen.
In een zo vroeg mogelijk stadium houden we rekening met privacy.
Daarmee dwingen we technische en organisatorische maatregelen af voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Soms zijn dat hele eenvoudige ingrepen, zoals het weglaten van uw bsn.
P-Direkt deelt uw gegevens alleen met uw werkgever om juridische redenen bijvoorbeeld voor belastingen of met uw toestemming.
Wij beheren alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor onze werkzaamheden en die bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.
U kunt zelf uw gegevens inzien, laten wijzigen en eventueel laten verwijderen via het P-Direktportaal.
Kijk voor meer informatie op p-direkt.nl.
P-Direkt. Betrouwbaar en klantgericht.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtekst: P-Direkt. Betrouwbaar en klantgericht. p-direkt.nl.)