Organisatie

Wij ondersteunen de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk bij het afhandelen van hun personeelszaken. Onze dienstverlening gaat over rijksbrede uniformering en  efficiënter inrichten van de administratieve personeelsprocessen binnen de sector Rijk en ligt op het snijvlak van HR en ICT.

Besparing door efficiëntere dienstverlening

Het Rijk bespaart door de efficiëntere dienstverlening van P-Direkt jaarlijks ruim 80 miljoen euro. Dit komt voort uit een vermindering van:

  • De personeelskosten (vanwege de gedigitaliseerde personeelsdiensten);
  • De administratieve handelingen (vanwege het self service P-Direktportaal);
  • Het papierwerk en formulieren (vanwege het digitaliseren en standaardiseren).

Bij de ontwikkeling van onze producten en diensten stellen wij de klant centraal. Onze dienstverlening wordt door onze klanten gewaardeerd met een 7.  

Governance

Governance bij P-Direkt draait om het organiseren van herkenbare service, die dicht bij de afnemer wordt georganiseerd; sturen op vertrouwen en de condities daarvoor scheppen; aantoonbaar minder bestuurlijke drukte en heldere en eenduidig belegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden realiseren. Tijdens rijksbrede overleggen en met het publiceren van verschillende communicatieproducten legt P-Direkt verantwoording af over zijn handelen. Zie hiervoor ook de overleg- en communicatiekalender 2018.