Missie/visie

P-Direkt is in 2016 begonnen met een vernieuwde missie, visie en merkbelofte. Voor een organisatie waarin verandering tot het DNA behoort, zoals P-Direkt, is dat niet gek. Directeur Edgar Heijmans hierover: ‘Wij zijn continu in beweging. Je checkt dan ook regelmatig of je missie en visie nog wel aansluiten op de realiteit.’ P-Direkt hanteert daarnaast de volgende kernwaarden: Betrouwbaar, Efficient, Klantgericht en Innovatief.

Kernwaarden BEKI

Missie P-Direkt

P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe Rijksoverheid zich wil profileren: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Wij leveren voor 140.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten. Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met minimaal een 7.

Visie P-Direkt

De omgeving waarin P-Direkt en haar eindgebruikers opereren, verandert steeds sneller en stelt steeds andere en hogere eisen aan onze dienstverlening. Toegenomen flexibiliteit van medewerkers, mede ingezet op basis van de kamerbrief van voormalig minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2015) op dit punt, vraagt om een andere manier van dienstverlening. De concepten die nodig waren om P-Direkt neer te zetten zijn onvoldoende geschikt voor de toekomst. De vraag naar meer kwaliteit en ontzorging neemt toe. De vraag naar meer op de eigenheid van organisaties toegespitste dienstverlening, maar wel efficiënt, vraagt een andere aanpak dan die van ‘one size fits all’.

We blijven op efficiënte wijze en gericht op grootschaligheid dienstverlening leveren op het snijvlak van HR en ICT. Onze diensten zijn professioneel, toegankelijk en modern en worden verder ontwikkeld met een focus op de eindgebruiker. Wij bieden de eindgebruiker een op zijn persoonlijke situatie toegesneden pakket met kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde HR-services. Onze eindgebruikers regelen zelf direct hun personeelszaken, via meerdere kanalen, van zelfbediening tot en met persoonlijk contact. Ten behoeve van analyses leveren we informatie op maat.

We zetten goede en innovatieve methodes en technieken in om onze dienstverlening naadloos aan te laten sluiten op onze grote en diverse groep van eindgebruikers, zowel vanuit de optiek van de eindgebruiker als van de organisaties. P-Direkt zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere shared service organisaties (SSO’s) van de Rijksoverheid om de dienstverlening naar een hoger plan te brengen.

Onze bijgestelde belofte: Mijn P-Direkt, zo geregeld!