Jaarplan P-Direkt 2015

In het jaarplan voor 2015 worden de diverse thema’s en speerpunten die we willen realiseren uitgebreid toegelicht.