Over P-Direkt

P-Direkt is de hr-dienstverlener van de rijksoverheid. Wij bieden een breed pakket aan diensten op het snijvlak van hr en ict voor de bijna 140.000 medewerkers en managers die werken bij ministeries en andere overheidsorganisaties. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling (‘iedereen op tijd het juiste salaris’) en informatievoorziening. Met de innovatieve technologie van P-Direkt kunnen medewerkers en managers van de rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerkt P-Direkt ruim 9 miljard euro aan personeels- en salariskosten.

P-Direkt is als shared service organisatie een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 800 medewerkers, verspreid over Den Haag, Zwolle en Bonaire.

P-Direkt in 80 seconden

Wij zijn P-Direkt.

Wij helpen 120.000 rijksambtenaren met het gemakkelijk regelen van hun personeelszaken en zorgen voor hun salarisbetaling. Wij beheren 250.000 personeelsdossiers en beantwoorden jaarlijks 270.000 gebruikersvragen. Omdat we werken met het online P-Direktportaal en de P-Direktapp kunnen medewerkers en managers hun personeelszaken gemakkelijk zelf regelen - 24 uur per dag.

In het P-Direktportaal staat alles wat zij daarvoor nodig hebben. Van salaris tot verlof. En van declaraties tot een adreswijziging. Daarnaast informeren we over rijksbrede wet- en regelgeving op het gebied van HR.

En daar blijft het niet bij. Ons contactcenter helpt gebruikers bij vragen over hun personeelszaken. Elke werkdag van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.

Betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief: onze dienstverlening ligt op het snijvlak van HR en ICT en wordt continu verbeterd. Dit doen we al 10 jaar lang samen met onze gebruikers, experts en de ministeries, zodat we altijd een optimale service kunnen bieden. Mijn P-Direkt, zo geregeld!

P-Direkt in het kort

We bedienen de rijksambtenaar via het P-Direktportaal (ons HR-transactieportaal), App-Direkt (een app waarmee verlof kan worden geregistreerd), Informatie Rijkspersoneel (de webpagina met uitleg over cao Rijk) en Rijksportaal Personeel (de intranetpagina van het Rijk waarop alle rijksbrede en ministeriespecifieke informatie staat over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en het gebruik van het P-Direktportaal).

De medewerkers van ons contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om alle binnenkomende vragen en verzoeken te beantwoorden.