Eenmalig hoger jaarinkomen in 2020

Vanaf 1 januari 2020 ontvangen alle rijksambtenaren naast salaris ook een Individueel Keuzebudget (IKB). De vakantie- en eindejaarsuitkering vervallen. Tot 31 december 2019 wordt er nog vakantie- en eindejaarsuitkering  gereserveerd. Dit gereserveerde geld wordt in mei 2020 uitbetaald. Hierdoor valt in 2020 het jaarinkomen eenmalig hoger uit.

Eenmalig hoger inkomen in 2020

Het gaat om zeven maanden vakantie-uitkering (juni 2019 tot en met december 2019) en één maand eindejaarsuitkering (december 2019). Dit geld ontvangt u bovenop uw inkomen in 2020. Uw jaarinkomen is daarom eenmalig hoger.

U kunt hier de bovenstaande afbeelding downloaden als PDF: Waarom ontvang ik in 2020 eenmalig een hoger jaarinkomen?

Gevolgen voor toeslagen in 2020

Een hoger jaarinkomen kan betekenen dat u minder toeslagen van de Belastingdienst ontvangt. Denk aan de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of toeslagen voor studiefinanciering. Houd hier rekening mee bij het aanvragen van uw toeslagen voor 2020. Wat dit betekent voor uw persoonlijke situatie, kunnen wij niet beoordelen. Want niet alleen de hoogte van uw inkomen speelt hierin een rol. Voor vragen over bijvoorbeeld inkomensgrenzen, uw situatie of belangrijke voorwaarden die van invloed zijn op de hoogte van toeslagen, kunt u het best contact opnemen met de Belastingdienst.

Waarom in mei 2020 en niet bijvoorbeeld in december 2019?

Er is voor gekozen de reserveringen in mei 2020 uit te betalen, omdat u gewend was in mei uw vakantie-uitkering te ontvangen. Als u de reserveringen bijvoorbeeld in december 2019 zou ontvangen, dan zou u in 2019 eenmalig een hoger jaarinkomen ontvangen. Hier is niet voor gekozen, omdat u dan mogelijk reeds ontvangen toeslagen van 2019 aan de Belastingdienst moet terug betalen.

Meer informatie over het IKB

Lees hier meer over het Individueel keuzebudget.