HRO-bijeenkomsten Wnra en IKB goed bezocht

Wat betekenen de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het Individueel Keuzebudget (IKB) voor de werkzaamheden van HR-ondersteuners van het Rijk? Deze vraag stond centraal tijdens de HRO-bijeenkomsten die P-Direkt organiseerde voor alle rijksambtenaren met ondersteunende HR-taken. Op 18 oktober en 15 november werden zij geïnformeerd over de veranderingen waar alle rijksambtenaren vanaf 1 januari 2020 mee te maken krijgen.

Foto HRO bijeenkomst

Met de invoering van de Wnra wijzigt de grondslag van de rechtspositie van rijksambtenaren. Deze wordt zoveel mogelijk hetzelfde als die van medewerkers in het bedrijfsleven. Het IKB bestaat uit tijd en geld waarmee medewerkers van het Rijk een deel van hun arbeidsvoorwaarden zelf kunnen samenstellen. Dit brengt niet alleen veranderingen met zich mee voor de ambtenaren, maar ook voor de werkzaamheden van HR-ondersteuners. Beatrix Bikker (Wnra) en Bianca van Kalkeren (IKB) namen de deelnemers mee in de aankomende veranderingen.

Duidelijk

Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan de orde: van de nieuwe arbeidsovereenkomsten tot de ketenbepaling; en van het kopen en verkopen van IKB-uren tot de inzet van IKB-budget voor fiscaalvriendelijke doelen. De bijeenkomsten waren goed bezocht. Op 18 oktober waren zo’n 90 mensen aanwezig in de Knoop in Utrecht. 15 november namen ruim 130 mensen deel aan de bijeenkomst in het Atrium van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. “Ik ben blij dat ik mijn vragen kon stellen,” aldus een van de deelnemers. “Het is me allemaal een stuk duidelijker geworden.”

Meer informatie

Lees hier meer over de Wnra.

Lees hier meer over het IKB.