Nieuwe cao Rijk getekend

Op donderdag 26 september werd de eerste privaatrechtelijke cao Rijk ondertekend door minister Kajsa Ollongren en de vakbonden. Ook de website www.caorijk.nl werd gelanceerd. Samen met de minister en Jorick de Bruin van CNV Connected gaf directeur P-Direkt Edgar Heijmans het startsein voor de lancering van deze nieuwe site.

Ondertekening cao rijk
v.l.n.r. Jorick de Bruin, Edgar Heijmans, minister Ollongren

Met de ondertekening van de cao Rijk is een grote stap gezet met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) sector Rijk. Deze wet zorgt ervoor dat de grondslag van de rechtspositie van rijksambtenaren hetzelfde worden als die van werknemers in het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2020 is het Burgerlijk Wetboek van toepassing, en wijzigt een aantal regels en procedures.

Goed voorbereid

De cao Rijk vervangt de rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen zoals het ARAR. Deze regelingen zijn waar mogelijk technisch omgezet in bepalingen in de nieuwe cao, volgens de uitgangspunten zoals afgesproken in de Arbeidsvoorwaardeovereenkomst sector Rijk 2018-2020. Dit betekent dat de materiële arbeidsvoorwaarden gelijk blijven. In de aanloop naar de invoering van de Wnra werden veel andere wetten aangepast. “Daaronder vallen zo’n vijftig rijksbrede regelingen die moesten worden omgezet in een privaatrechtelijke cao-tekst. De afgelopen 2,5 jaar hebben de bonden en het werkgeversteam Rijk hier gezamenlijk veel tijd en energie in gestoken. De cao die nu voor ons ligt, is daar het resultaat van. De sector Rijk is hierdoor in ieder geval goed voorbereid op de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020”, aldus Ollongren.

Website www.caorijk.nl

Op de website www.caorijk.nl is de digitale versie van de cao te vinden. De vakbonden en de werkgever Rijk presenteren hier de tekst van de cao en alle andere documenten die relevant zijn voor de cao. Met een symbolische druk op de knop werd de website gelanceerd.

Volg ons ook op LinkedIn!