IKB: wat kunt u ermee?

Vanaf 1 januari ontvangt u naast uw salaris ook een Individueel Keuzebudget (IKB). U kunt dit budget naar eigen keuze laten uitbetalen samen met uw salaris. Ook kunt u dit budget naar eigen keuze laten omzetten in verlof of andersom.

IKB-filmpje

Waarom wordt het IKB ingevoerd?

Het IKB is een nieuwe arbeidsvoorwaarde die is vastgelegd in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020. In deze overeenkomst is met de vakbonden afgesproken dat het IKB per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Met het IKB krijgt u meer keuzevrijheid. U kunt keuzen maken die passen bij uw eigen wensen en doelen.

Hoe is het IKB opgebouwd?

Het IKB bestaat uit twee delen: IKB-budget en IKB-uren. Het IKB-budget vervangt de vakantie-uitkering over uw salaris en de eindejaarsuitkering. De bovenwettelijke vakantie-uren en de leeftijdsuren verdwijnen per 1 januari 2020. Vanaf die dag krijgt u IKB-uren. Met het IKB kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, zoals u nu nog gewend bent met de IKAP-regeling (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket). De IKAP-regeling gaat per 1 januari 2020 op in het IKB.

In deze animatie ziet u hoe u uw IKB kunt inzetten.

P-Direkt IKB

(Beeldtitel: Individueel Keuzebudget. Een mannetje in een animatie:)

OPGEWEKTE MUZIEK

Per 1 januari 2020 ontvangt u naast uw salaris ook een Individueel Keuzebudget of IKB.
Het IKB bestaat uit geld en tijd en vervangt de vakantie- en eindejaarsuitkering en de bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren.
Het IKB geeft u de vrijheid om zelf te beschikken over uw opgebouwde IKB-budget en IKB-uren.
Uw budget bouwt u elke maand op met een percentage van uw salaris.
Uw uren krijgt u aan het begin van het jaar.
Er zijn verschillende manieren om uw IKB te gebruiken.
U kunt uw uren opnemen als verlof, laten uitbetalen of sparen als spaarverlof.
Door uren te sparen is het mogelijk langere perioden met verlof te gaan.
Spaarverlof kunt u bijvoorbeeld gebruiken om minder te gaan werken langer vrij te nemen, of eerder te stoppen met werken.
Niet-gebruikte uren blijven bewaard als spaarverlof.

(Het beeld wordt oranje. Euromunten vallen naar beneden.)

U kunt uw budget laten uitbetalen, er verlofuren van kopen of het gebruiken voor fiscaalvriendelijke doelen zoals een fiets voor het woon-werkverkeer of bijvoorbeeld een studie.
Iedere maand kunt u beslissen wat u wilt doen met uw IKB en doet u niets, dan wordt uw budget aan het eind van het jaar uitgekeerd.
Met het IKB maakt u keuzes die passen bij uw eigen wensen en doelen.
U geeft in het P-Direktportaal aan hoe u uw IKB wilt inzetten.
Het Individueel Keuzebudget, elke maand zo geregeld.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt wit met oranje. Beeldtekst: IKB, elke maand zo geregeld!)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG