Wat betekent de invoering van het IKB voor uw toeslagen?

Per 1 januari 2020 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd. Met de invoering van het IKB krijgt u over 2020 eenmalig een hoger jaarinkomen. Wat betekent dit voor uw mogelijke toeslagen over 2020? In dit bericht leggen we het u in grote lijnen uit.

Het IKB-budget zelf zorgt niet voor het hogere jaarinkomen. Maar de invoering van het IKB kan in 2020 eenmalige gevolgen hebben voor toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt of voor andere regelingen die afhankelijk zijn van de hoogte van uw inkomen.

In 2020 ontvangt u 16,37% van uw jaarsalaris als IKB-budget. In 2019 worden nog zeven maanden vakantie-uitkering en één maand eindejaarsuitkering voor u gereserveerd. Bij de salarisbetaling in mei 2020 worden deze uitkeringen aan u uitbetaald. Hierdoor ontvangt u in 2020 eenmalig een hoger jaarinkomen van ongeveer 5,4%* ten opzichte van uw jaarsalaris in 2019. Daarbovenop krijgt u per 1 januari 2020 ook nog een salarisverhoging van 2% als gevolg van de afspraken uit de cao Rijk 2018-2020.

Als u naast uw salaris maandelijks toeslagen van uw werkgever ontvangt (bijvoorbeeld voor onregelmatige dienst, een waarnemingstoelage of extra belonen), dan moet u in 2020 ook daar op extra inkomen rekenen van ongeveer 4,7%*.

*Deze percentages zijn een inschatting en zijn afhankelijk van factoren die voor iedere medewerker kunnen verschillen.

Hoger jaarinkomen in 2020: mogelijk gevolgen voor toeslagen

De verhoging van uw jaarinkomen in 2020 kan effect hebben op de hoogte van uw inkomensafhankelijke toeslagen en regelingen van de overheid.

Vraagt u voor het komende kalenderjaar toeslagen aan zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of andere inkomensafhankelijke regelingen? Of geeft u uw verwachte inkomen door aan de Belastingdienst? Houd dan rekening met het hogere inkomen in 2020. Hierdoor kunt u voorkomen dat u eventueel te hoog vastgestelde voorschotten (gedeeltelijk) moet terugbetalen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over IKB? Kijk dan op de informatiepagina’s IKB van P-Direkt.

Volg ons ook op LinkedIn!