Vooraankondiging: Individueel Keuzebudget (IKB)

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u, naast uw maandelijkse salaris, óók een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is vastgelegd in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018-2020). In dit bericht vertellen we u al op hoofdlijnen wat u kunt verwachten.

Wat kunt u met IKB?

Het IKB geeft u de mogelijkheid om:

  • een deel van uw maandinkomen te laten uitbetalen op door u gewenste tijdstippen;
  • uw maandinkomen deels om te zetten in verlofuren en andersom;
  • uw maandinkomen op een fiscaal voordelige manier te gebruiken voor een aantal doelen.

Met het IKB kunt u keuzes maken die passen bij uw eigen wensen en doelen. Met IKB kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.

IKB bestaat uit geld en tijd

Geld: IKB-budget
Uw IKB-budget bedraagt 16,37% van uw jaarsalaris. Hierin zijn de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouwt u een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kunt u gebruiken.

Tijd: IKB-uren
U krijgt ieder jaar IKB-uren. Dit is een andere naam voor de bestaande bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren.

Wat verandert er door de invoering van IKB?

IKB-budget
Het IKB-budget vervangt de vakantie- en eindejaarsuitkering. Uw vakantie- en eindejaarsuitkering worden nu maandelijks gereserveerd en in mei en november uitbetaald. Uw IKB-budget wordt maandelijks opgebouwd en kunt u zodra het is opgebouwd laten uitbetalen, gebruiken om IKB-uren te kopen of gebruiken voor fiscaal vriendelijke doelen (nu IKAP-doelen). Het IKB-budget dat u aan het eind van het jaar over heeft, wordt uitbetaald.

IKB-uren
De IKB-uren komen in de plaats van de bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren. U kunt uw IKB-uren verkopen (dit kan nu ook) en sparen in IKB-spaarverlof. De IKB-uren die u aan het eind van het jaar over heeft, worden toegevoegd aan het IKB-spaarverlof.

IKB-spaarverlof
U kunt IKB-uren sparen in IKB-spaarverlof. Het restant vakantie-uren 2015 en de bovenwettelijke vakantie-uren die u mogelijk over heeft uit 2016 tot en met 2019 worden op 1 januari 2020 toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof. Uw IKB-spaarverlof verjaart niet.

Uitbetaling opgebouwde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering 2019

Na de vakantie-uitkering van mei dit jaar, bouwt u alweer een reservering op voor de uitkering in 2020. Vanaf 1 januari 2020 wordt er geen vakantie-uitkering meer gereserveerd, maar krijgt u IKB-budget. In 2020 heeft u dus nog 7 maanden opgebouwde vakantie-uitkering uit 2019 tegoed. U krijgt deze vakantie-uitkering uitbetaald met de salarisbetaling van mei 2020.

Hetzelfde geldt voor de reservering van de eindejaarsuitkering van december 2019. Ook die krijgt u eenmalig  in mei 2020 uitbetaald.

Dit betekent dat u in 2020 eenmalig een hoger inkomen ontvangt.

Informatiepagina

Op Informatie rijkspersoneel is inmiddels een informatiepagina ingericht met meer informatie over IKB.

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018-2020)