Individueel Keuzebudget (IKB)

Vanaf 1 januari 2020 ontvangen alle rijksambtenaren naast salaris ook een Individueel Keuzebudget (IKB). U kunt dit budget naar eigen keuze laten uitbetalen samen met uw salaris. Ook kunt u dit budget omzetten in verlof en andersom.
Op deze pagina vindt u verschillende informatiemiddelen over het IKB waarin u kunt vinden wat het IKB is, wat u ermee kunt doen en waar u op moet letten.

Video IKB

In deze video ziet u hoe u uw IKB kunt inzetten:

P-Direkt IKB

(Beeldtitel: Individueel Keuzebudget. Een mannetje in een animatie:)

OPGEWEKTE MUZIEK

Per 1 januari 2020 ontvangt u naast uw salaris ook een Individueel Keuzebudget of IKB.
Het IKB bestaat uit geld en tijd en vervangt de vakantie- en eindejaarsuitkering en de bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren.
Het IKB geeft u de vrijheid om zelf te beschikken over uw opgebouwde IKB-budget en IKB-uren.
Uw budget bouwt u elke maand op met een percentage van uw salaris.
Uw uren krijgt u aan het begin van het jaar.
Er zijn verschillende manieren om uw IKB te gebruiken.
U kunt uw uren opnemen als verlof, laten uitbetalen of sparen als spaarverlof.
Door uren te sparen is het mogelijk langere perioden met verlof te gaan.
Spaarverlof kunt u bijvoorbeeld gebruiken om minder te gaan werken langer vrij te nemen, of eerder te stoppen met werken.
Niet-gebruikte uren blijven bewaard als spaarverlof.

(Het beeld wordt oranje. Euromunten vallen naar beneden.)

U kunt uw budget laten uitbetalen, er verlofuren van kopen of het gebruiken voor fiscaalvriendelijke doelen zoals een fiets voor het woon-werkverkeer of bijvoorbeeld een studie.
Iedere maand kunt u beslissen wat u wilt doen met uw IKB en doet u niets, dan wordt uw budget aan het eind van het jaar uitgekeerd.
Met het IKB maakt u keuzes die passen bij uw eigen wensen en doelen.
U geeft in het P-Direktportaal aan hoe u uw IKB wilt inzetten.
Het Individueel Keuzebudget, elke maand zo geregeld.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt wit met oranje. Beeldtekst: IKB, elke maand zo geregeld!)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Hoe is het IKB opgebouwd?

Het IKB bestaat uit twee delen: IKB-budget en IKB-uren. Het IKB-budget vervangt de vakantie-uitkering over uw salaris en de eindejaarsuitkering. De bovenwettelijke vakantie-uren en de leeftijdsuren verdwijnen per 1 januari 2020. Vanaf die dag krijgt u IKB-uren. Met het IKB kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, zoals u gewend was met de IKAP (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket). De IKAP-regeling gaat per 1 januari 2020 op in het IKB.

Brochures IKB

In deze brochure leest u meer over wat het IKB is, wat er verandert, en wat de gevolgen kunnen zijn voor uw toeslagen:
IKB-brochure

Er is ook een brochure gemaakt voor mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van ingewikkelde informatie. Die brochure kunt u hier downloaden.
IKB-brochure voor laaggeletterden

Veel gestelde vragen over het IKB

Hier vindt u een lijst van veel gestelde vragen over het IKB. Staat uw vraag er niet tussen en kunt u het antwoord ook niet vinden in één van bovenstaande informatiemiddelen? Dan kunt u contact opnemen met P-Direkt.

Video veelgestelde vragen IKB

Het Individueel Keuzebudget (IKB) is in januari 2020 ingevoerd voor alle rijksambtenaren. Het gebruik van het IKB is niet voor iedereen altijd even duidelijk. P-Direkt ontvangt veel vragen over dit onderwerp. De veelgestelde vragen over IKB zijn op een rij gezet en verwerkt in een korte animatie.

Veelgestelde vragen Individueel Keuzebudget

(Beeldtitel: Veelgestelde vragen over IKB. Een animatie.)
(Op een oranje achtergrond verschijnt de vraag: Vervalt IKB-spaarverlof? Het antwoord op de vraag is: Nee. Een mannetje:)

LEVENDIGE MUZIEK

(De tweede vraag verschijnt: Gaan niet-opgenomen compensatie-uren naar IKB-spaarverlof? Ook op deze vraag is het antwoord: Nee.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De derde vraag: Kan ik negatieve compensatie-uren verrekenen met IKB-spaarverlof? Opnieuw is het antwoord: Nee.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De vierde en laatste vraag verschijnt: Kan ik geregistreerd verlof wijzigen of verwijderen? Het antwoord op deze vraag is: Ja.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Het mannetje staat achter een laptop. Hij klikt twee vakjes aan waar vervolgens een plaatje van een parasol in verschijnt.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Ga voor meer vragen en antwoorden naar Rijksportaal.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt wit met oranje. Beeldtekst: IKB, elke maand zo geregeld!)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT ZACHT VERDER

Nieuwsberichten over het IKB

Eenmalig hoger jaarinkomen in 2020

HRO-bijeenkomst Wnra en IKB goed bezocht

Nieuwe cao Rijk getekend

IKB: wat kunt u ermee?

Wat betekent de invoering van het IKB voor uw toeslagen?

Vooraankondiging: Individueel Keuzebudget (IKB)