Individueel Keuzebudget (IKB)

Vanaf 1 januari 2020 ontvangen alle rijksambtenaren naast salaris ook een Individueel Keuzebudget (IKB). U kunt dit budget naar eigen keuze laten uitbetalen samen met uw salaris. Ook kunt u dit budget omzetten in verlof en andersom.
Op deze pagina vindt u verschillende informatiemiddelen over het IKB waarin u kunt vinden wat het IKB is, wat u ermee kunt doen en waar u op moet letten.

Video IKB

In deze video ziet u hoe u uw IKB kunt inzetten:

P-Direkt IKB

(Beeldtitel: Individueel Keuzebudget. Een mannetje in een animatie:)

OPGEWEKTE MUZIEK

Per 1 januari 2020 ontvangt u naast uw salaris ook een Individueel Keuzebudget of IKB.
Het IKB bestaat uit geld en tijd en vervangt de vakantie- en eindejaarsuitkering en de bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren.
Het IKB geeft u de vrijheid om zelf te beschikken over uw opgebouwde IKB-budget en IKB-uren.
Uw budget bouwt u elke maand op met een percentage van uw salaris.
Uw uren krijgt u aan het begin van het jaar.
Er zijn verschillende manieren om uw IKB te gebruiken.
U kunt uw uren opnemen als verlof, laten uitbetalen of sparen als spaarverlof.
Door uren te sparen is het mogelijk langere perioden met verlof te gaan.
Spaarverlof kunt u bijvoorbeeld gebruiken om minder te gaan werken langer vrij te nemen, of eerder te stoppen met werken.
Niet-gebruikte uren blijven bewaard als spaarverlof.

(Het beeld wordt oranje. Euromunten vallen naar beneden.)

U kunt uw budget laten uitbetalen, er verlofuren van kopen of het gebruiken voor fiscaalvriendelijke doelen zoals een fiets voor het woon-werkverkeer of bijvoorbeeld een studie.
Iedere maand kunt u beslissen wat u wilt doen met uw IKB en doet u niets, dan wordt uw budget aan het eind van het jaar uitgekeerd.
Met het IKB maakt u keuzes die passen bij uw eigen wensen en doelen.
U geeft in het P-Direktportaal aan hoe u uw IKB wilt inzetten.
Het Individueel Keuzebudget, elke maand zo geregeld.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt wit met oranje. Beeldtekst: IKB, elke maand zo geregeld!)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Hoe is het IKB opgebouwd?

Het IKB bestaat uit twee delen: IKB-budget en IKB-uren. Het IKB-budget vervangt de vakantie-uitkering over uw salaris en de eindejaarsuitkering. De bovenwettelijke vakantie-uren en de leeftijdsuren verdwijnen per 1 januari 2020. Vanaf die dag krijgt u IKB-uren. Met het IKB kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, zoals u gewend was met de IKAP (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket). De IKAP-regeling gaat per 1 januari 2020 op in het IKB.

Brochures IKB

In deze brochure leest u meer over wat het IKB is, wat er verandert, en wat de gevolgen kunnen zijn voor uw toeslagen:
IKB-brochure

Er is ook een brochure gemaakt voor mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van ingewikkelde informatie. Die brochure kunt u hier downloaden.
IKB-brochure voor laaggeletterden

Reserveringen tot 31 december 2019

Met de invoering van het IKB vervallen de vakantie- en eindejaarsuitkering. Tot 31 december 2019 wordt nog vakantie- en eindejaarsuitkering gereserveerd. Dit gereserveerde geld wordt in mei 2020 uitbetaald. Hierdoor valt in 2020 het jaarinkomen eenmalig hoger uit. Dit kan gevolgen hebben voor uw inkomensafhankelijke toeslagen.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst.

Waarom ontvang ik in 2020 eenmalig een hoger inkomen?

U kunt de bovenstaande afbeelding hier downloaden als PDF: Waarom ontvang ik in 2020 eenmalig een hoger jaarinkomen?

Veel gestelde vragen over het IKB

Hier vindt u een lijst van veel gestelde vragen over het IKB. Staat uw vraag er niet tussen en kunt u het antwoord ook niet vinden in één van bovenstaande informatiemiddelen? Dan kunt u contact opnemen met P-Direkt.

Nieuwsberichten over het IKB

Eenmalig hoger jaarinkomen in 2020

HRO-bijeenkomst Wnra en IKB goed bezocht

Nieuwe cao Rijk getekend

IKB: wat kunt u ermee?

Wat betekent de invoering van het IKB voor uw toeslagen?

Vooraankondiging: Individueel Keuzebudget (IKB)